Betekenis van:
catalogiseren

catalogiseren
Werkwoord
  • in een register onderbrengen
"De postzegels werden volgens het jaar van uitgifte gecatalogiseerd."

Voorbeeldzinnen

  1. Het gaat daarbij niet alleen om de productie en de vertoning van films, maar ook om het verzamelen, catalogiseren, bewaren en restaureren van cinematografische werken.
  2. het model gebruiken voor het catalogiseren van de verschillende types kwekerijen en kweekgebieden van weekdieren op hun grondgebied en op grond daarvan bepalen in welke categorieën kwekerijen en kweekgebieden van weekdieren het risiconiveau als hoog, middelhoog en laag moet worden beschouwd.
  3. Het BMEU dient samenwerking met de nationale keuren aan te moedigen met het oog op het herzien en catalogiseren van alle onder de milieukeuren in de EU vallende productgroepen en het werk in verband met de aanleg en bijwerking van een centraal register van deze productgroepen en de hiervoor geldende criteria voort te zetten.