Betekenis van:
communicatiemiddel

communicatiemiddel
Zelfstandig naamwoord
 • een manier om te communiceren
"Een hoofdgebaar maken kan ook een communicatiemiddel zijn."
communicatiemiddel
Zelfstandig naamwoord
 • een apparaat dat communicatie vergemakkelijkt of onder nieuwe omstandigheden mogelijk maakt
"Mobiele telefoons zijn een zeer jong communicatiemiddel, hoewel ze al niet meer uit de maatschappij weg te denken zijn."

Voorbeeldzinnen

 1. door middel van enig ander communicatiemiddel waarmee informatie toegankelijk wordt gemaakt voor latere raadpleging;
 2. De werknemers die worden gehesen/geheven moeten over een veilig communicatiemiddel beschikken.
 3. Het gekozen communicatiemiddel dient te waarborgen dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 4. de verklaringen betreffende domiciliekeuze te Luxemburg en/of instemming met betekening per telefax of met enig ander technisch communicatiemiddel.
 5. de verklaringen betreffende domiciliekeuze te Luxemburg en/of instemming met betekening per telefax of met enig ander technisch communicatiemiddel.
 6. Tussen de brug en elke andere plaats waar de voortstuwingsinstallatie kan worden bediend, moet een doelmatig communicatiemiddel aanwezig zijn.
 7. De Commissie voorziet in een onlinetoepassing als een communicatiemiddel voor RAPEX en staat in voor het onderhoud ervan.
 8. de verklaringen bedoeld in artikel 38, lid 2 (domiciliekeuze te Luxemburg en/of instemming met betekening per telefax of met enig ander technisch communicatiemiddel).
 9. Slechts wanneer dit kanaal niet beschikbaar is, mag een ander adequaat beveiligd en gezien de omstandigheden het meest geschikte communicatiemiddel worden gebruikt.
 10. De verzending van documenten door de Commissie naar een intern of extern adres kan geschieden via het voor de omstandigheden meest geschikte communicatiemiddel.
 11. De term „medium” verwijst naar elke communicatiemiddel voor de verspreiding online van bewerkte informatie onder het publiek, zoals kranten, tijdschriften, radio, televisie en webnieuwsdiensten.
 12. Voor en na elke vergadering met het hoofdbestuur heeft de bijzondere onderhandelingsgroep het recht te vergaderen zonder dat de vertegenwoordigers van het hoofdbestuur daarbij aanwezig zijn, waarbij elk benodigd communicatiemiddel gebruikt moet kunnen worden.
 13. Het RAPEX-systeem gebruikt een op internet gebaseerde software-applicatie als communicatiemiddel tussen de contactpunten, die zijn aangesloten op een databank met alle informatie van de kennisgevingen en reacties.
 14. Het verweerschrift wordt ingediend op papieren drager of via elk ander communicatiemiddel, inclusief langs elektronische weg, dat in de lidstaat van oorsprong wordt aanvaard en dat bij het gerecht van oorsprong beschikbaar is.
 15. Op het etiket van voeders voor gezelschapsdieren wordt een gratis telefoonnummer of een ander passend communicatiemiddel vermeld, zodat de afnemer naast de verplichte gegevens aanvullende informatie kan ontvangen over: