Betekenis van:
compilatie

compilatie (de ~ | meervoud compilaties)
Zelfstandig naamwoord
 • verzameling
"een compilatie van teksten"

Hyperoniemen

compilatie (de ~ | meervoud compilaties)
Zelfstandig naamwoord
 • bundel met diverse verzamelde teksten; verzamelwerk

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Compilatie
 2. Onder het begrip algemeen nieuwsprogramma valt niet de compilatie van fragmenten in amusementsprogramma’s.
 3. compilatie en publicatie van materiaal voor de verspreiding van informatie en de resultaten van het programma;
 4. Het is belangrijk dat de monitoringresultaten één keer per jaar worden meegedeeld aan de EFSA, die voor de compilatie van die gegevens in een database zal zorgen.
 5. „algemene beschrijving herkomst”: de geschiedenis van een verzameling gegevens, en de levenscyclus van vergaring en verwerving, via compilatie en afleiding tot de huidige vorm, overeenkomstig EN ISO 19101;
 6. De eigenschappen die alleen worden gedefinieerd indien zij bij de rapporterende instelling bekend zijn (bijv. id ' s van binnenlandse reeksen) of indien zij relevant zijn (bijv. compilatie, reeksbreuken) zijn „voorwaardelijk”.
 7. het voorbereiden van uitvoerige documentatie met betrekking tot de methoden voor de voorbereiding en compilatie van nationale CBM-gegevens, onder andere met een brochure en een tijdschema voor het indienen van CBM-verslagen, teneinde voorbeelden te geven van goede praktijken die toch ruimte laten voor uiteenlopende nationale procedures.
 8. Bij de ontwikkeling van statistische methoden en gegevensverzamelingen ten behoeve van de compilatie van statistieken op Gemeenschapsniveau over de volksgezondheid en de gezondheid en veiligheid op het werk moet er rekening mee worden gehouden dat deze in voorkomend geval gecoördineerd moeten zijn met de activiteiten van internationale organisaties op dit gebied, met het oog op internationaal vergelijkbare statistieken en consistente gegevensbestanden, en met het oog op het vermijden van dubbel werk en dat gegevens twee keer door lidstaten moeten worden verstrekt.
 9. de verzameling en de analyse van gegevens om de risicobeoordeling door de Autoriteit te vergemakkelijken, inclusief de beoordelingstaken inzake menselijke voeding in samenhang met de communautaire wetgeving, met name de compilatie en/of de verwerking van de beschikbare wetenschappelijke gegevens over alle stoffen, behandelingen, levensmiddelen of diervoeders, preparaten, organismen of contaminanten die verband kunnen houden met een gezondheidsrisico, alsook de verzameling en/of de analyse van gegevens over de blootstelling van de bevolkingen van de lidstaten aan een gezondheidsrisico in verband met levensmiddelen of diervoeders;
 10. Ingebedde systemen, computers en regelapparatuur: krachtigere, veilige, gedistribueerde, betrouwbare en efficiënte hard- en softwaresystemen voor waarneming, regeling en aanpassing aan de omgeving waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de systeemelementen; methoden en gereedschappen voor systeemmodellering, -analyse, -ontwerp, -techniek en -validering waarmee de complexiteit kan worden beheerst; open configureerbare architecturen en schaalloze platforms, middleware en gedistribueerde besturingssystemen ten behoeve van echt naadloos samenwerkende omgevingen met omringende intelligentie voor sensoren, actuatoren, computers, communicatie- en opslagsystemen en dienstverlening; computerarchitecturen met heterogene, in netwerken opgenomen en herconfigureerbare componenten, waaronder compilatie-, programmerings- en runtime-ondersteuning, geavanceerde systemen en diensten; regeling van grootschalige, gedistribueerde, onzekere systemen.