Betekenis van:
concurrerend

concurrerend
Bijvoeglijk naamwoord
 • scherp
"concurrerende prijzen"
"concurrerend met/tegen .."

Voorbeeldzinnen

 1. Dat betekent dat zij dus concurrerend en flexibel moeten zijn.
 2. ontwerp-maatregelen betreffende markten die, hoewel zij zijn opgenomen in de van kracht zijnde aanbeveling, in een eerdere marktdoorlichting concurrerend zijn bevonden en nog steeds concurrerend zijn;
 3. Konas beschouwt zichzelf als concurrerend omdat het over kennis beschikt van technologieën met ontwikkelingspotentieel.
 4. Ten aanzien van ThyssenKrupp wijst de Commissie erop dat de staalmarkt wereldwijd en bijzonder concurrerend is.
 5. Markt(en) die reeds concurrerend werd(en) bevonden in een vorige marktdoorlichting
 6. Daaruit blijkt wel dat de bedrijfstak van de Gemeenschap concurrerend is op de wereldmarkt.
 7. Dat werkdocument komt echter niet tot de conclusie dat de Europese ferrolegeringenindustrie niet concurrerend is.
 8. In de context van deze richtlijn worden onder concurrerend geprijsde individuele meters ook accurate calorimeters verstaan.
 9. Als een nationale regelgevende instantie een doorlichting uitvoert van een markt die in een vorige doorlichting effectief concurrerend is gebleken, en deze markt opnieuw concurrerend wordt bevonden, moet de kennisgeving gebeuren aan de hand van het beknopte kennisgevingsformulier.
 10. Italië beklemtoont dat de stroommarkt in de Europese Unie, zoals de Commissie zelf erkent, nog niet volledig concurrerend is.
 11. Dankzij omvangrijke particuliere en overheidsinvesteringen, vooral in infrastructuurprojecten, wordt de regio nu meer en meer internationaal concurrerend.
 12. Ten eerste is Carsid volgens Corus niet concurrerend en zal zij dat ook in de toekomst niet zijn.
 13. De mogelijkheden om via innovatie en een duurzaam concurrerend energiebeleid tot economische groei te komen, zijn onderkend.
 14. Daar het Russische product niet concurrerend is, is het marktaandeel van dit product in de beoordelingsperiode steeds kleiner geworden.
 15. Ten tweede zou gas dat door Gazprom tegen een hogere prijs wordt verkocht, in Hongarije niet concurrerend zijn.