Betekenis van:
conflictsituatie

conflictsituatie (de ~ | meervoud conflictsituaties)
Zelfstandig naamwoord
  • situatie waarin zich meningsverschillen voordoen
"zich in een conflictsituatie bevinden"
"de beheersing van conflictsituaties"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. In deze conflictsituatie dient de bevrediging van de fysiologische en ethologische basisbehoeften van de dieren (bewegingsvrijheid, sociale contacten, zinvolle activiteit, toegang tot voedsel en water) niet ingrijpender en niet langer te worden beperkt dan strikt noodzakelijk is.
  2. in het geval van infrastructuurprojecten die een voorwaarde zijn voor de ontwikkeling van de particuliere sector in de minst ontwikkelde landen, in landen die zich in een post-conflictsituatie bevinden of door een natuurramp zijn getroffen.
  3. De autoriteiten van Libanon zetten zich in voor economische stabilisering en structurele hervormingen, die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) steunt met een programma tot verlening van noodsteun na een conflictsituatie (EPCA) dat op 9 april 2007 is goedgekeurd.
  4. Het mandaat van de SVEU is gebaseerd op de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie ten aanzien van de verdere stabilisering en consolidering van de post-conflictsituatie in het gebied van de Grote Meren in Afrika, met bijzondere aandacht voor de regionale dimensie van de ontwikkelingen in de betrokken landen.
  5. De Commissie bepaalt de indicatieve meerjarentoewijzingen binnen elk geografisch programma aan de hand van gestandaardiseerde, objectieve en transparante toewijzingscriteria, op basis van de behoeften en de prestaties van de betrokken partnerlanden of -regio's en indachtig de specifieke problemen van landen of regio's die in een crisis- of conflictsituatie verkeren of gevoelig zijn voor natuurrampen, naast de specificiteit van de verschillende programma's.
  6. In beide gevallen zendt het Sirene-bureau van de derde lidstaat, op verzoek van de bevoegde autoriteit, de Sirene-bureaus van de twee lidstaten in kwestie een H-formulier, waarmee het deze op de hoogte stelt van de conflictsituatie en hen verzoekt overleg te plegen met als doel ofwel de signalering uit SIS II te verwijderen, ofwel de verblijfstitel in te trekken.
  7. Het mandaat van de SVEU is gebaseerd op de beleidsdoelstellingen van de Europese Unie (hierna „de EU” of „de Unie”) ten aanzien van de verdere stabilisering en consolidering van de post-conflictsituatie in het gebied van de Grote Meren in Afrika, met bijzondere aandacht voor de regionale dimensie van de ontwikkelingen in de betrokken landen.