Betekenis van:
dader

dader (de ~ | meervoud daders)
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die iets strafbaars gedaan heeft; iemand die schuldig is; iemand die iets verkeerd doet
"de dader aanhouden"
"[hij] wordt beschouwd als dader"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

dader
Zelfstandig naamwoord
 • iemand die iets (slechts) gedaan heeft
"Vervolgens laat men wel even de dader naar het bureau komen om met hem te praten."

Voorbeeldzinnen

 1. Misschien koester je nog teveel wrok voor de dader om dit een geruststellende gedachte te vinden.
 2. de lidstaat waar de dader is aangetroffen.
 3. de lidstaat waarvan de dader een onderdaan is;
 4. de lidstaat waarvan de dader een onderdaan of ingezetene is;
 5. de lidstaat op het grondgebied waarvan de dader is aangetroffen.
 6. 045 Graad van deelneming (dader — mededader — medeplichtige — overige).
 7. de dader van het delict is onderdaan of ingezetene van de lidstaat;
 8. De lidstaten kunnen andere procedures dan de strafprocedure toepassen om de voorwerpen in kwestie te ontnemen aan de dader.
 9. Ten aanzien van belastingmisdrijven kunnen de lidstaten andere procedures dan de strafprocedure toepassen om de opbrengsten van het misdrijf te ontnemen aan de dader.
 10. Onverminderd artikel 4 kan iedere lidstaat de nodige maatregelen nemen om in de in artikel 4 bedoelde gevallen strafvermindering mogelijk te maken indien de dader:
 11. De aansprakelijkheid van een rechtspersoon krachtens de leden 1 en 2 sluit strafvervolging van natuurlijke personen die als dader, uitlokker of medeplichtige betrokken zijn bij de in de artikelen 2 en 3 bedoelde delicten, niet uit.
 12. de dader de gedraging begaat terwijl hij zich fysiek op het grondgebied van de lidstaat bevindt, ongeacht of bij de gedraging materiaal wordt gebruikt dat via een informatiesysteem op dat grondgebied wordt aangeboden;
 13. het strafbare feit is gericht tegen een informatiesysteem op het eigen grondgebied, ongeacht of de dader het strafbare feit pleegt terwijl hij zich fysiek op het grondgebied van de betrokken lidstaat bevindt.
 14. Iedere lidstaat kan de nodige maatregelen nemen om de in artikel 3 bedoelde sancties te kunnen verminderen of om de dader te kunnen vrijstellen van sancties indien hij bijvoorbeeld:
 15. bij de gedraging materiaal wordt gebruikt dat via een informatiesysteem op zijn grondgebied wordt aangeboden, ongeacht of de dader de gedraging begaat terwijl hij zich fysiek op dat grondgebied bevindt.