Betekenis van:
derivaat

derivaat
Zelfstandig naamwoord
 • een product dat is afgeleid van het basisconcept
"Mickey Mouse is het basis concept voor derivaten als Mickey Mouse-dekbed, Mickey Mouse-tas, Mickey Mouse-horloge, enz."
derivaat
Zelfstandig naamwoord
 • een product dat van een andere transactie, product of gebeurtenis is afgeleid
"Een optie op aandelen Philips is een derivaat met betrekking tot deze aandelen."
derivaat
Zelfstandig naamwoord
 • een afgeleide stof met een overeenkomstige structuur
"Ampicilline is een derivaat van penicilline."
derivaat
Zelfstandig naamwoord
 • een product, waarvan de prijs afhangt van de prijs van andere producten of daarvan afgeleid wordt
derivaat
Zelfstandig naamwoord
 • een schijnlogische verklaring
derivaat
Zelfstandig naamwoord
 • een product afgeleid van bestaande software

Voorbeeldzinnen

 1. Type derivaat
 2. Sorbitol-monobenzylideen-derivaat
 3. Definitie van een derivaat
 4. O-(2-Hydroxyethyl)-derivaat van gehydrolyseerd maïszetmeel
 5. Meso-inositol wordt als gesilyleerd derivaat gaschromatografisch bepaald.
 6. een derivaat is (behalve een derivaat dat wordt aangewezen als een afdekkingsinstrument en een effectieve afdekking betreft);
 7. het financiële actief of de financiële verplichting een derivaat is (behalve een derivaat dat een financiële-garantiecontract is of dat wordt aangemerkt als een afdekkingsinstrument en effectief is);
 8. een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou voldoen aan de definitie van een derivaat;
 9. een afzonderlijk instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat zou voldoen aan de definitie van een derivaat; en
 10. Een dergelijk contract is een derivaat ondanks dat er geen referentiebedrag is gedefinieerd.
 11. Positieve test op de vorming van het fenylhydrazine-derivaat van gluconzuur
 12. Een in een contract besloten derivaat dient van het basiscontract te worden gescheiden en overeenkomstig deze standaard administratief als een derivaat te worden verwerkt indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
 13. Een derivaat dat aan een financieel instrument is gekoppeld, maar contractueel onafhankelijk van dat instrument overdraagbaar is, of waarbij een andere tegenpartij is betrokken dan dat instrument, is geen in een contract besloten derivaat, maar een afzonderlijk financieel instrument.
 14. Omdat de hoofdsombetaling kan stijgen en dalen, is het in het contract besloten derivaat een derivaat niet zijnde een optie waarvan de waarde aan de onderliggende variabele is gekoppeld.
 15. Ook afdekking van een renterisico door middel van een derivaat zal niet volledig effectief zijn, indien een deel van de verandering in de reële waarde van het derivaat is toe te rekenen aan het kredietrisico van de wederpartij.