Betekenis van:
differentieel

differentieel
Bijvoeglijk naamwoord
  • een onderscheid makend; onderscheidend

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Ieder bedieningsorgaan waarmee het differentieel wordt geblokkeerd, moet zodanig zijn ontworpen en aangebracht dat het blokkering van het differentieel mogelijk maakt wanneer de machine in beweging is.
  2. Drijfassen met differentieel, ook indien met andere overbrengingsorganen, draagassen en delen daarvan
  3. drijfassen met differentieel, ook indien met andere organen voor de overbrenging, alsmede draagassen; delen daarvan
  4. Hydrostatische versnellingen, voorzien van een hydropomp en een differentieel met wielassen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats, bedoeld bij onderverdeling 84331151 [1]
  5. Versnellingsbakken, voorzien van een differentieel met wielassen, bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van gazonmaaimachines met eigen beweegkracht en uitgerust met een zitplaats, bedoeld bij onderverdeling 84331151 [1]
  6. In punt 23 van de belastingmededeling merkt de Commissie op: „Het feit dat sommige maatregelen differentieel van aard zijn, betekent niet noodzakelijk dat zij als steunmaatregelen moeten worden beschouwd.
  7. De hoogte van het rentetarief wordt alleen geacht vast te zijn indien het op een exact niveau is vastgesteld, bijvoorbeeld 10 % of als een differentieel percentage ten opzichte van een referentietarief op een vast moment in de tijd, bijvoorbeeld het zesmaandelijkse EURIBOR-tarief plus 2 procent op een bepaalde vooraf bepaalde dag en tijd.