Betekenis van:
dijk

dijk
Zelfstandig naamwoord
  • een waterkering ter bescherming van het achterliggende land
"De dijk langs de rivier was erg bochtig."

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

  1. Ik woon dichtbij de dijk.
  2. Bouwen van dijk
  3. de heer Floris VAN DIJK
  4. Onderzoek door dr. Theon van Dijk, maart 2006.
  5. Zaak 265/85 Van den Bergh en Jurgens BV en Van Dijk Food Products (Lopik) BV/Commissie, Jurispr. 1987, blz. 1155, punt 44.
  6. Arrest van het Hof van Justitie van 11 maart 1987, in zaak 265/85, Van den Bergh en Jurgens BV en Van Dijk Food Products (Lopik) BV tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen, Jurispr. 1987, blz. 1155, in het bijzonder r.o. 44.
  7. Zie arrest van 1 februari 1978, zaak C-78/77, Johann Lührs/Hauptzollamt Hamburg-Jonas, Jurispr. 1978, blz. I-169, punt 6; arrest van 11 maart 1987, zaak C-265/85, Van den Bergh en Jurgens BV en Van Dijk Food Products (Lopik) BV/Commissie, Jurispr. 1987, blz. I-1155, punt 44, en arrest van 15 december 1994, zaak T-489/93, Unifruit Hellas EPE/Commissie, Jurispr. 1994, blz. II-1201, punt 51.
  8. De Commissie heeft geen nauwkeurige, onvoorwaardelijke en concordante toezeggingen gegeven die bij de Franse autoriteiten en/of de begunstigden van de betrokken regeling gegronde verwachtingen hebben gewekt dat de regeling met de toepasselijke voorschriften in overeenstemming is. Zie voor de definitie van het beginsel van het gewettigd vertrouwen, arrest van 11 maart 1987 in zaak 265/85 (Van den Bergh en Jurgens BV en Van Dijk Food Products (Lopik) BV/Commissie), Jurisprudentie 1987, blz. 1155, rechtsoverweging 44, en arrest van 26 juni 1990 zaak 152/88 (Sofrimport sarl/Commissie), Jurisprudentie 1990, blz. I-2477, rechtsoverweging 26; arrest van 18 januari 2000 in zaak T-290/97 (Mehibas Dordtselaan BV/Commissie), Jurisprudentie 2000, blz. II-15, rechtsoverweging 59; arrest van 9 juli 2003 in zaak T-223/00 (Kyowa Hakko Kogyo Co Ltd en Kyowa Hakko Europe GmbH/Commissie), Jurisprudentie 2003, blz. II-2553, rechtsoverweging 51. Over het ontbreken van gewettigd vertrouwen bij begunstigden van onrechtmatig ten uitvoer gelegde steun, zie het arrest van 11 november 2004 in de gevoegde zaken C-183/02 P (Daewoo Electronics Manufacturing España SA (Demesa)) en C-187/02 P (Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava) tegen Commissie, Jurisprudentie 2004, blz. I-10609, rechtsoverwegingen 44 en 45, en de daar aangehaalde rechtspraak.