Betekenis van:
distorsie

distorsie
Zelfstandig naamwoord
  • verstuiking
distorsie
Zelfstandig naamwoord
  • het verkeerd buigen v.e. lichaamsdeel

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Dit logische gevolg van de btw-vrijstellingen heeft echter op een ander niveau een distorsie gecreëerd.
  2. Zo zou er bijvoorbeeld sprake zijn van distorsie indien RTP de marktprijzen voor reclame zou drukken om zodoende de inkomsten van de concurrenten te doen dalen [88].
  3. Daartegenover staat dat de Commissie doet opmerken dat de producenten van decoders een sectoraal voordeel genieten dat andere economische sectoren niet kunnen genieten, en er een distorsie ontstaat bij de allocatie van de middelen in de economie.
  4. Ook moet er bij deze analyse op worden gelet dat er zo weinig mogelijk statistische distorsie optreedt die kan worden veroorzaakt door kleine populaties en/of populaties die onder een speciale vlag varen, zoals het geval kan zijn voor vloten die door bepaalde organisaties met beperkte erkenning geclassificeerd worden.
  5. De Commissie wijst erop dat deze distorsie inherent is aan de aard van dit geval; zij heeft dergelijke distorsies evenwel in andere gevallen van steun voor vervoersinfrastructuur geaccepteerd, omdat zij van oordeel was dat zij werden gecompenseerd door de voordelen van dit soort projecten.
  6. Met name geldt dat regelgevende verplichtingen passend moeten zijn en gebaseerd op de aard van de problemen die zich voordoen, alsmede evenredig en gerechtvaardigd in het licht van de doelstellingen die zijn neergelegd in de kaderrichtlijn, in het bijzonder het maximaliseren van de voordelen voor gebruikers, erop toezien dat geen beperking of distorsie van de concurrentie plaatsvindt, het aanmoedigen van efficiënte investeringen in infrastructuur en het bevorderen van innovatie, en het bevorderen van efficiënt gebruik en beheer van radiofrequenties en nummerruimte.