Betekenis van:
doodslag

doodslag
Zelfstandig naamwoord
  • het opzettelijk maar zonder voorbedachten rade beroven van het leven van een ander
"Hij werd veroordeeld voor doodslag."

Voorbeeldzinnen

  1. Onopzettelijke doodslag
  2. Moord of opzettelijke doodslag
  3. moord en doodslag, zware mishandeling,
  4. moord en doodslag, zware mishandeling;
  5.  moord en doodslag, zware mishandeling;
  6. moord en doodslag, zware mishandeling
  7. Moord of opzettelijke doodslag met verzwarende omstandigheden [4]
  8. Moord of opzettelijke doodslag van een pasgeboren kind door zijn/haar moeder
  9.  Deelneming aan een criminele organisatie  Terrorisme  Mensenhandel  Seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie  Illegale handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen  Illegale handel in wapens, munitie en explosieven  Corruptie  Fraude, met inbegrip van fraude waardoor de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen worden geschaad in de zin van de Overeenkomst van 26 juli 1995 aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen  Georganiseerde of gewapende diefstal  Illegale handel in cultuurgoederen, waaronder antiquiteiten en kunstvoorwerpen  Oplichting  Racketeering en afpersing  Namaak van producten en productpiraterij  Vervalsing van administratieve documenten en handel in valse documenten  Vervalsing van betaalmiddelen  Illegale handel in hormonale stoffen en andere groeibevorderaars  Witwassen van opbrengsten van misdrijven  Valsemunterij met inbegrip van namaak van de euro  Informaticacriminaliteit  Milieumisdrijven, met inbegrip van de illegale handel in bedreigde diersoorten en de illegale handel in bedreigde planten- en boomsoorten  Hulp aan illegale binnenkomst en illegaal verblijf  Moord en doodslag, zware mishandeling  Illegale handel in menselijke organen en weefsels  Ontvoering, wederrechtelijke vrijheidsberoving en gijzeling  Racisme en vreemdelingenhaat  Illegale handel in nucleaire en radioactieve stoffen  Handel in gestolen voertuigen  Verkrachting  Opzettelijke brandstichting  Misdrijven die onder de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof vallen  Kaping van vliegtuigen/schepen  Sabotage