Betekenis van:
doorstaan

doorstaan
Werkwoord
 • ondanks moeilijkheden er nog goed voorstaan
"Hij heeft de test doorstaan."
doorstaan
Werkwoord
 • overleven.
"Hij heeft twee oorlogen doorstaan."

Voorbeeldzinnen

 1. Andere door dit reglement voorgeschreven tests … doorstaan/niet doorstaan (2)
 2. het beveiligingssysteem moet de test doorstaan.
 3. Hittegevoelige aerosols doorstaan deze test evenwel niet.
 4. De tank moet de lektest doorstaan.
 5. De tank moet de barst- en de lektest doorstaan.
 6. De drie monsters moeten de beproevingen zonder enige schade doorstaan.
 7. het met succes doorstaan van een achtergrondcontrole of controle vóór indienstneming overeenkomstig de nationale regels, en
 8. Haakkoppelingen van klasse K moeten de in punt 3.5.2 genoemde dynamische test kunnen doorstaan.
 9. Een register en het onafhankelijk transactielogboek van de Gemeenschap moeten de volgende testfasen volledig doorstaan:
 10. Alle opleggerkoppelingen moeten de in bijlage 6, punt 3.7, beschreven tests kunnen doorstaan.
 11. Kogelkoppelingen moeten de in bijlage 6, punt 3.2, beschreven tests kunnen doorstaan.
 12. Reeds in gebruik zijnde composietblokken hebben de keuring volgens P.2.10 met succes doorstaan.
 13. Dissels van klasse E moeten de in bijlage 6, punt 3.3, genoemde tests kunnen doorstaan.
 14. Montageplaten voor opleggerkopppelingen moeten de in bijlage 6, punt 3.8, beschreven tests kunnen doorstaan.
 15. Het wiel heeft de test niet doorstaan als een van de volgende situaties zich voordoet: