Betekenis van:
doubleren

doubleren
  • Vermenigvuldigen met twee.

Voorbeeldzinnen

  1. voor het doubleren
  2. machines voor het doubleren of twijnen
  3. Machines voor het doubleren of twijnen
  4. CPA 28.94.12: Machines voor het spinnen; machines voor het doubleren of twijnen en voor het spoelen, opwinden of afhaspelen
  5. Machines voor het spinnen; machines voor het doubleren of twijnen en voor het spoelen, opwinden of afhaspelen
  6. Machines voor het bereiden van spinvezels; machines voor het spinnen, doubleren of twijnen en andere machines en toestellen voor de vervaardiging van textielgaren; machines voor het spoelen, het opwinden (inslagspoelmachines daaronder begrepen) of het afhaspelen van textielstoffen (garen, draad, bindgaren en dergelijke) en machines voor het voorbereiden van textielgarens om te worden verwerkt op de machines bedoeld bij post 8446 of 8447