Betekenis van:
duiken

duiken
Werkwoord
 • in het water springen zodat de armen eerst het water in gaan
"De kinderen leren van de springplank in het water te duiken."
duiken
Werkwoord
 • het zich onder water voortbewegen (van bijvoorbeeld duikboten) of zwemmen (van mensen)
"Zij duiken vaak in de Rode Zee."
duiken
Werkwoord
 • snel naar beneden gaan
"Het vliegtuig dook naar beneden."
duiken
Werkwoord
 • snel verbergen of ontwijken
"De keeper dook naar de bal."
duiken
Werkwoord
 • bij het kaartspel

Hyperoniemen

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. Geheel zelfstandig werkende toestellen voor het duiken en zwemmen onder water, als hieronder:
 2. artikelen die uitsluitend zijn ontworpen voor militair gebruik met bovengenoemde geheel zelfstandig werkende toestellen voor duiken en zwemmen onder water.
 3. Hun voedsel bestaat uit kleine vissen, waar zij op duiken in de hiervoor besproken ondiepe zee met zandbanken (habitattype 1110).
 4. Na de eerste week dienen zij te kunnen beschikken over een ondiepe poel (afmetingen: zie tabel H.5) met een bodem van grote stenen waarover en waartussen voedsel of grint wordt verspreid om grondelen en/of duiken aan te moedigen.
 5. De meeste soorten zijn aangepast om zich in alle richtingen door relatief grote, driedimensionale ruimten te bewegen door middel van een of meer voortbewegingswijzen zoals vliegen, lopen, rennen, zwemmen of duiken, zowel tijdens het foerageren als tijdens de trek.
 6. Uit deze ramingen blijkt dat de netto contante waarde snel aanzienlijk in de rode cijfers kan duiken indien de verkoop lager uitvalt dan verwacht, de wisselkoers minder gunstig is of de grondstoffen te duur worden.
 7. Deze artikelen vallen niet onder productspecifieke EU-wetgeving en worden op en in het water voor vrijetijdsactiviteiten gebruikt, zoals spelen in het water, watersport, pleziervaart, duiken en leren zwemmen, en blijven niet beperkt tot de meest kenmerkende en vanouds gebruikelijke producten op dit terrein.