Betekenis van:
duizeligheid

duizeligheid (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • het duizelig zijn

Hyperoniemen

duizeligheid
Zelfstandig naamwoord
  • het gevoel zijn evenwicht te verliezen

Voorbeeldzinnen

  1. Preparaten die een stof bevatten waaraan de zin R67 is toegekend: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken
  2. bezorgdheid omtrent de acute toxiciteit (hoofdpijn, duizeligheid, roes, slaperigheid en functiestoornissen) en oogirritatie door de blootstelling van de ogen of bij inademing aan dampen ten gevolge van verfspuiten en het leggen van vloerbedekking;
  3. bezorgdheid omtrent de acute toxiciteit (hoofdpijn, duizeligheid, roes, slaperigheid en functiestoornissen) door de blootstelling bij inademing ten gevolge van de productie en het gebruik als tussenproduct, de vervaardiging van producten die de stof bevatten en het gebruik van producten die de stof bevatten;