Betekenis van:
edelgas

edelgas
Zelfstandig naamwoord
  • de naam voor elk element uit de achtste chemische reeks van het periodiek systeem. De overeenkomst van de elementen uit de edelgasreeks is de buitenste elektronenschil die geheel gevuld is

Voorbeeldzinnen

  1. Veldmetingen voor edelgas zijn de beste manier om dit te bereiken en dergelijke „onbekenden” in te vullen.
  2. Het betrokken product wordt gebruikt bij het lassen en bij soortgelijke processen, onder meer bij het booglassen in edelgas met wolfraamelektrode, het lassen en snijden met plasmastraal en het thermisch opspuiten.
  3. Uit een analyse van deze oefeningen is naar voren gekomen dat de bestaande systemen voor edelgas niet voldoen aan de operationele omstandigheden in het veld die zich tijdens een echte inspectie ter plaatse voordoen [1].
  4. Een verhoogde capaciteit voor het opsporen van edelgas is een belangrijke vereiste voor de operationele paraatheid voor een inspectie ter plaatse en dus ook voor de doeltreffendheid en de geloofwaardigheid van het verificatiestelsel van het CTBT.
  5. Dat zal het mogelijk maken aanzienlijke operationele vooruitgang te boeken met de capaciteit voor de opsporing van edelgas tijdens een inspectie ter plaatse, zonder dat de opsporingscapaciteit in de orde van grootte van 1 mBq/m3 verloren gaat.
  6. De opleiding van plaatsvervangende inspecteurs voor het systeem voor de opsporing van edelgas tijdens een inspectie ter plaatse is echter een vereiste die noodzakelijk is voor het werken met het systeem tijdens de geplande IFE13.
  7. De systemen voor edelgas, aangekocht uit hoofde van Gemeenschappelijk Optreden 2008/588/GBVB, zijn vervoerbare apparatuur die voldoet aan de eis dat zij moet kunnen worden ingezet als mobiel basisstation voor wereldwijde, continue achtergrondmetingen van radioactief xenon, maar zijn niet ontworpen voor inspecties ter plaatse.
  8. Recente oefeningen voor inspecties ter plaatse, zoals de geïntegreerde oefening op het terrein in 2008 (IFE08) in Kazachstan, de eerste globale test van de apparatuur voor radioactief xenon in 2006 en het edelgasexperiment (NG09) in Slowakije in het najaar van 2009 hebben waardevol operationeel materiaal opgeleverd in verband met wat er nodig is voor een systeem voor de opsporing van velden van radioactief xenon (edelgas).