Betekenis van:
elfde

elfde
 • Een van de elf gelijke delen van een geheel.

Voorbeeldzinnen

 1. de Republiek Estland gesloten op de elfde december tweeduizend drie,
 2. 17 % van het referentiesalaris gedurende het elfde dienstjaar;
 3. Milieubehoud in samenhang met bosbouw (artikel 33, elfde streepje)
 4. 13 % van het referentiesalaris gedurende het elfde dienstjaar;
 5. 13 % van het referentiesalaris gedurende het elfde dienstjaar;
 6. de Republiek Slovenië gesloten op de elfde november tweeduizend drie.
 7. Het elfde en het twaalfde streepje worden vervangen door:
 8. Artikel 9, lid 2, onder e), elfde en twaalfde streepje
 9. 17 % van het referentiesalaris gedurende het elfde dienstjaar;
 10. Bladzijde 84, bijlage XXIII, tiende en elfde streepje:
 11. Milieubehoud in samenhang met landbouw (artikel 33, elfde streepje)
 12. de Republiek Letland gesloten op de elfde mei tweeduizend één,
 13. de elfde alinea komt als volgt te luiden:
 14. Vanaf de elfde eeuw mochten ook de naburige dorpen de kaas fabriceren.
 15. Van de doorgaande rib wordt het recht afgesneden tussen de elfde en de tiende rib.