Betekenis van:
engagement

engagement (het ~ | meervoud engagementen)
Zelfstandig naamwoord
 • verbintenis
"een engagement bij /met [het Nationaal Ballet]"
"een voorwaardelijk engagement"

Hyperoniemen

Hyponiemen

engagement (het ~ | meervoud engagementen)
Zelfstandig naamwoord
 • belofte te zullen trouwen; verloving
"het zoveelste jaar van hun engagement"
"het engagement van Karel en Gertrude"

Synoniemen

Hyperoniemen

engagement (het ~)
Zelfstandig naamwoord
 • betrokkenheid
"maatschappelijk/sociaal/politiek/persoonlijk engagement"

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen

engagement
Zelfstandig naamwoord
 • contact tussen de klingen bij het schermen

Hyperoniemen

engagement
Zelfstandig naamwoord
 • het belang hechten aan een maatschappelijke kwestie

Voorbeeldzinnen

 1. Mary denkt dat Tom bang is van het engagement.
 2. De inzetregels („rules of engagement”) worden goedgekeurd.
 3. Dit initiatief beoogt grootschalige Europese samenwerking met voldoende kritische massa en engagement op lange termijn.
 4. De ECB heeft deze beginselen omschreven en verder uitgewerkt en ze op haar website bekendgemaakt als publiek engagement inzake door het ESCB geproduceerde Europese statistieken.
 5. Deze beginselen zijn in meer detail beschreven in het publiek engagement inzake door het ESCB geproduceerde Europese statistieken, zoals gepubliceerd op de website van de ECB.”;
 6. Deze machtiging omvat met name de bevoegdheden om de planningsdocumenten, waaronder het operatieplan, de commandostructuur en de inzetregels („rules of engagement”) te wijzigen.
 7. Zij getuigen van een ernstig en goed doordacht politiek engagement van de CBSA en de naleving ervan zal door de Gemeenschap en Canada gezamenlijk worden geëvalueerd.
 8. Deze verbintenissen getuigen van een serieus en weloverwogen politiek engagement van het DHS en de naleving ervan zal door de Gemeenschap en de Verenigde Staten gezamenlijk worden geëvalueerd.
 9. In september 1998 bleek het engagement zodanig te zijn dat BAWAG-PSK via haar dochtermaatschappijen in Dublin in totaal 639 miljoen USD aan vier ondernemingen had overgemaakt voor het doen van verschillende investeringen.
 10. Het besluit over de aanvang van de militaire operatie van de Europese Unie wordt door de Raad genomen na goedkeuring van het operatieplan en de inzetregels („rules of engagement”), alsmede in het licht van de verkiezingskalender van de DRC.
 11. De Raad neemt een besluit over de aanvang van de operatie na goedkeuring van het operatieplan van de EU (OPLAN), de inzetregels („rules of engagement”) en alle overige nodige besluiten.
 12. Als leidend beginsel zal de uitvoering van het Europees Jaar worden gebaseerd op het engagement, de grootschalige mobilisatie en de actieve betrokkenheid van de civiele samenleving en andere belanghebbenden.
 13. De secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger (SG/HV) voor het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid heeft de president van de DRC op 27 juli 2009 een brief gestuurd waarin hij melding maakt van het hernieuwde engagement van de Europese Unie.
 14. De nadruk ligt op technische bijstand, waardoor het engagement van iedere ondertekenende staat met de door het PTS ondernomen activiteiten voor de ontwikkeling van zijn NDC duidelijker moet worden.
 15. zorgen voor het voortdurende engagement van de Unie voor de stabilisatie- en wederopbouwprocessen in de regio, door actieve aanwezigheid op het terrein en in de betrokken internationale fora, permanente contacten met de voornaamste spelers en een bijdrage tot de crisisbeheersing;