Betekenis van:
etnisch

etnisch
Bijvoeglijk naamwoord
 • volkenkundig
"etnische minderheden"
"etnische verschillen/tegenstellingen"
etnisch
Bijvoeglijk naamwoord
 • volkenkundig
"etnische minderheden"
"etnische verschillen/tegenstellingen"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Zorgen voor een klimaat van interetnische verdraagzaamheid, van duurzaam multi-etnisch samenleven dat terugkeer mogelijk maakt.
 2. Zorgen voor een klimaat van verzoening, interetnische verdraagzaamheid en van duurzaam multi-etnisch samenleven, zodat de terugkeer van ontheemden mogelijk wordt gemaakt.
 3. Om een veilig, democratisch en multi-etnisch Kosovo te garanderen, moet voortgang worden gemaakt met de toepassing van de normen voor Kosovo die door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn goedgekeurd.
 4. EULEX KOSOVO staat de instellingen, het justitieel apparaat en de wetshandhavingsinstanties van Kosovo bij in hun vorderingen op weg naar duurzaamheid en verantwoordingsplicht en bij de verdere ontwikkeling en versterking van een onafhankelijk multi-etnisch justitieel apparaat en een multi-etnisch politioneel en douaneapparaat; daarbij moet ervoor worden gezorgd dat deze instellingen vrij zijn van politieke inmenging en de internationaal erkende normen en Europese beste praktijken naleven.
 5. Om een veilig, democratisch en multi-etnisch Kosovo een stabiele toekomst te geven, moet aanzienlijke vooruitgang worden geboekt bij de verwezenlijking van de normen voor Kosovo, die in december 2003 zijn gepresenteerd door de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en vertegenwoordigers van de voorlopige instellingen voor zelfbestuur en door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn goedgekeurd.
 6. Daarin is de langetermijndoelstelling van de EU bepaald, namelijk een stabiel, levensvatbaar, vreedzaam en multi-etnisch Bosnië en Herzegovina, dat vreedzaam samenwerkt met zijn buurlanden en onherroepelijk op weg is naar lidmaatschap van de EU. De doelstelling van de Unie voor de middellange termijn is de ondertekening van een stabilisatie- en associatieovereenkomst met Bosnië en Herzegovina.
 7. De voorlopige instellingen moeten blijk geven van hun volledige en onvoorwaardelijke inzet voor een multi etnisch Kosovo, met name wat betreft het respect voor de bescherming en bevordering van de rechten van de leden van de minderheidsgroepen, gelijke veiligheid, vrijheid van verkeer en wezenlijke terugkeer voor alle inwoners van Kosovo.
 8. Verdere vooruitgang bij de uitvoering van het Algemeen Kaderakkoord voor vrede in BiH (GFAP), overeenkomstig het missie-implementatieplan van het Bureau van de hoge vertegenwoordiger, en bij het stabilisatie- en associatieproces staat daarin centraal, met als doel te komen tot een stabiel, levensvatbaar, vreedzaam en multi-etnisch Bosnië en Herzegovina, dat vreedzaam samenwerkt met zijn buurlanden en onherroepelijk op weg is naar lidmaatschap van de EU.
 9. Deze omvatten een leidinggevende rol bij de versterking van de stabiliteit in de regio en bij de uitvoering van een regeling die de toekomstige status van Kosovo bepaalt, ten einde te komen tot een stabiel, levensvatbaar, vreedzaam, democratisch en multi-etnisch Kosovo dat op basis van goede nabuurschapsbetrekkingen tot samenwerking en stabiliteit in de regio bijdraagt en zich voor de rechtsstaat en voor de bescherming van minderheden en van het cultureel en religieus erfgoed inzet.
 10. Verdere vooruitgang bij de uitvoering van het Algemeen Kaderakkoord voor vrede in BiH, overeenkomstig het missie-implementatieplan van het Bureau van de hoge vertegenwoordiger, alsmede verdere vooruitgang bij het stabilisatie- en associatieproces staan daarin centraal, met als doel te komen tot een stabiel, levensvatbaar, vreedzaam en multi-etnisch BiH, dat vreedzaam samenwerkt met zijn buurlanden en onherroepelijk op weg is naar lidmaatschap van de EU.
 11. Verdere vooruitgang bij de uitvoering van het GFAP (General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina), overeenkomstig het missie-implementatieplan van het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger en bij het stabilisatie- en associatieproces staat daarin centraal, met als doel te komen tot een stabiel, levensvatbaar, vreedzaam en multi-etnisch Bosnië en Herzegovina, dat vreedzaam samenwerkt met zijn buurlanden en onherroepelijk op weg is naar een lidmaatschap van de EU.
 12. Deze omvatten een leidinggevende rol bij de versterking van de stabiliteit in de regio en bij de uitvoering van een regeling die de toekomstige status van Kosovo bepaalt, ten einde te komen tot een stabiel, levensvatbaar, vreedzaam, democratisch en multi-etnisch Kosovo dat op basis van goede nabuurschapsbetrekkingen tot samenwerking en stabiliteit in de regio bijdraagt en zich voor rechtsstatelijkheid en voor de bescherming van minderheden en van het cultureel en religieus erfgoed inzet.
 13. Verdere vooruitgang bij de uitvoering van het algemeen kaderakkoord voor vrede in Bosnië en Herzegovina, overeenkomstig het missie-implementatieplan van het Bureau van de hoge vertegenwoordiger, en bij het stabilisatie- en associatieproces staat daarin centraal, met als doel te komen tot een stabiel, levensvatbaar, vreedzaam en multi-etnisch Bosnië en Herzegovina, dat vreedzaam samenwerkt met zijn buurlanden en onherroepelijk op weg is naar lidmaatschap van de EU.
 14. Verdere vooruitgang bij de uitvoering van het Algemeen Kaderakkoord voor vrede in BiH (GFAP), overeenkomstig het missie-implementatieplan van het Bureau van de Hoge Vertegenwoordiger, alsmede verdere vooruitgang bij het stabilisatie- en associatieproces staan daarin centraal, met als doel te komen tot een stabiel, levensvatbaar, vreedzaam en multi-etnisch Bosnië en Herzegovina, dat vreedzaam samenwerkt met zijn buurlanden en onherroepelijk op weg is naar lidmaatschap van de EU.
 15. Deze omvatten een leidinggevende rol bij de versterking van de stabiliteit in de regio en bij de uitvoering van een regeling die de toekomstige status van Kosovo bepaalt, ten einde te komen tot een stabiel, levensvatbaar, vreedzaam, democratisch en multi-etnisch Kosovo dat op basis van goede nabuurschapsbetrekkingen tot samenwerking en stabiliteit in de regio bijdraagt en zich voor rechtsstatelijkheid en voor de bescherming van minderheden en van het cultureel en religieus erfgoed inzet.