Betekenis van:
euthanasie

euthanasie (de ~)
Zelfstandig naamwoord
  • bewuste levensbeëindiging
"de staatscommissie euthanasie"
"euthanasie op (een comapatiënt)"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Euthanasie is in Nederland toegestaan.
  2. Illegale euthanasie
  3. zij worden vervoerd voor gebruik tijdens de vlucht als een diergeneeskundig hulpmiddel of als middel voor diervriendelijke euthanasie bij dieren;
  4. Dieren dienen te worden gedood volgens een methode die in overeenstemming is met de beginselen welke zijn vervat in de aanbevelingen van de Commissie inzake euthanasie bij proefdieren (deel 1 en deel 2).
  5. „gestorven dieren”: dieren die zijn gedood (euthanasie met of zonder definitieve diagnose) of die op een landbouwbedrijf of een andere plaats of tijdens transport zijn gestorven (met inbegrip van doodgeboren en ongeboren dieren), maar niet voor menselijke consumptie zijn geslacht;
  6. Dit kan inhouden dat het dier ter behandeling aan een dierenarts wordt toevertrouwd of, in geval van ernstig letsel, dat het onverwijld wordt gedood volgens een humane methode, overeenkomstig de beginselen die zijn vervat in de aanbevelingen van de Commissie inzake euthanasie bij proefdieren (deel 1 en deel 2).