Betekenis van:
evenaren

evenaren
Werkwoord
  • op gelijke hoogte komen, een even grote prestatie leveren
"Hij evenaarde hiermee het wereldrecord."

Voorbeeldzinnen

  1. Bovendien wees Duitsland erop dat het rendement op het eigen vermogen van de Sachsen Bank dat van de private concurrenten zal evenaren.
  2. Het lichtspectrum dient te gelijken op dat van natuurlijk daglicht, al hoeft de lichtintensiteit niet die van fel zonlicht te evenaren.
  3. Na de fusie zal DONG zich ook in een bevoorrechte positie bevinden met het oog op dubbelbrandstofaanbiedingen, terwijl het voor andere concurrenten moeilijker zal worden om het aanbod van DONG te evenaren.
  4. Uit het marktonderzoek bleek dat geen andere kobaltproducent in staat is of zal zijn om de unieke sterke punten van New Inco te evenaren wat betreft de hoge zuiverheid en de consistente kwaliteit van haar kobaltproducten, haar productiecapaciteit en haar excellente reputatie op de markt voor de levering van hoogzuiver kobalt voor de vervaardiging van superlegeringen voor gebruik in veiligheidskritieke onderdelen.
  5. De positie van New Inco zal uiterst sterk worden aangezien geen enkele andere nikkelleverancier thans in staat is/in de toekomst in staat zal zijn de unieke sterke punten van New Inco te evenaren wat betreft productkwaliteit, productiecapaciteit en reputatie op de markt voor de levering van hoogzuiver nikkel voor de vervaardiging van superlegeringen/superlegeringen voor gebruik in veiligheidskritieke onderdelen.
  6. In het PCI-verslag van augustus 2006 wordt op bladzijde 16 vermeld dat de Europese industrie in bepaalde gevallen niet in staat is het aanbod van de Oost-Aziatische industrie te evenaren — met name vezels met een laag smeltpunt en bicomponentvezels — en dat dit een kwetsbaar punt voor de Europese textielondernemingen blijft.
  7. Aangezien de privatisering pas in 2007 plaatsvond, zou het voor de huidige particuliere eigenaar moeilijk zijn om de aanzienlijke steunbedragen die aan de werf werden verleend, te evenaren met een eigen bijdrage zonder een redelijk rendement op zijn investering en het herstel van de levensvatbaarheid van de werf in gevaar te brengen.