Betekenis van:
exact

exact
Bijvoeglijk naamwoord
 • nauwkeurig; juist
"een exacte weergave/kopie/beschrijving (van iets)"
"exacte cijfers"

Synoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. (Exact bedrag tot op twee decimalen nauwkeurig)
 2. Omdat de bedragen zijn afgerond, is het totaal niet geheel exact.
 3. Zo ja, komen deze verwijzing exact overeen met de verwijzingen die door de Gemeenschap zijn geregistreerd?
 4.  maximaal 50 % (exact percentage vermelden: … %) omdat de sector de rest van de campagne zelf financiert;
 5. Aangezien verschillende configuraties gelijkwaardige resultaten kunnen opleveren, hoeven deze figuren niet exact te worden gevolgd.
 6. Omdat de bedragen zijn afgerond, is het totaal niet geheel exact.
 7. Het is zelfs onmogelijk om exact te definiëren wat de compensatie is.
 8. De CFL-i hadden exact dezelfde functie, namelijk gebruikelijke gloeilampen op de respectieve markten vervangen.
 9. De te bemonsteren leeftijdscategorieën worden niet exact voorgeschreven, maar deze informatie wordt tijdens de bemonstering verzameld.
 10. de bij de douane aangegeven en aangebrachte goederen exact overeenstemmen met de omschrijving op de handelsfactuur.
 11. Op elke verpakking en op de luchtvrachtbrief moet exact de volgende vermelding staan:
 12. de bij de douane aangegeven en aangeboden goederen exact overeenstemmen met de beschrijving in de verbintenisfactuur.
 13. Volg voor de standaardmonsters (5.4) exact de onder 8.2 tot en met 8.4.2 beschreven procedure.
 14. Met het oog daarop wordt in elke TSI exact vermeld welke informatie de infrastructuurregisters moeten bevatten.
 15. De informatie hoeft niet exact volgens de onderstaande bewoordingen te worden vermeld.