Betekenis van:
existentie

existentie
  • De toestand van zijn, bestaan of gebeuren.

Voorbeeldzinnen

  1. Met het oog op co-existentie met radionavigatiesystemen voor luchtvaartdiensten die naast BEM’s ook technische maatregelen vergen, moeten de lidstaten bilaterale of multilaterale overeenkomsten ontwikkelen.
  2. Wanneer in de CEPT-verslagen nrs. 29, 30, 31 of 32 niet wordt gesproken over co-existentie met een radiotoepassing, kunnen passende criteria voor het gezamenlijke gebruik van spectrum worden gebaseerd op nationale overwegingen.
  3. De volgende technische parameters, ook wel Block Edge Mask (BEM) genoemd, zijn een wezenlijk onderdeel van de voorwaarden die nodig zijn om te kunnen zorgen voor co-existentie wanneer er geen bilaterale of multilaterale overeenkomsten zijn tussen aangrenzende netwerken.
  4. De kwestie van het gebruik in de toekomst van de 900 MHz-band, en met name de vraag hoe lang GSM de referentietechnologie voor technische co-existentie in deze band zal blijven, is van strategisch belang voor de interne markt.
  5. De volgende technische parameters, ook wel Block Edge Mask (BEM) genoemd, worden toegepast als een wezenlijk onderdeel van de voorwaarden die nodig zijn om te kunnen zorgen voor co-existentie wanneer er geen bilaterale of multilaterale overeenkomsten zijn tussen aangrenzende netwerken, zonder minder strikte technische parameters uit te sluiten die exploitanten van dergelijke netwerken overeen kunnen komen.
  6. In verband met de co-existentie van bestaande infrastructuur zie beschikking N 307/2004 van de Commissie, punt 45, waarin duidelijk is verklaard dat het risico van onnodige dubbele inspanningen hierdoor wordt beperkt en de economische impact wordt beperkt voor bedrijven die reeds over infrastructuur beschikken.