Betekenis van:
flank

flank
Zelfstandig naamwoord
  • zijkant van een samenhangend geheel
"Het legioen werd in de flank aangevallen."
flank
Zelfstandig naamwoord
  • sterkst stijgende of dalende deel van een elektrisch signaal
flank
Zelfstandig naamwoord
  • deel van een bastion dat aan de courtine grenst

Voorbeeldzinnen

  1. De in bijlage VI bedoelde vleeskleur wordt in de flank ter hoogte van de rechte buikspier (rectus abdominis) bepaald aan de hand van een gestandaardiseerde kleurenkaart.
  2. Hamsters bestemmen vaak een deel van hun leefruimte tot latrine, markeren gebieden met de afscheidingen van een klier in de flank, en de wijfjes beperken vaak selectief de omvang van hun eigen nakomelingschap door kannibalisme.
  3. De vleeskleur als bedoeld in bijlage III bij Verordening (EEG) nr. 2137/92 wordt in de flank ter hoogte van de rechte buikspier („rectus abdominis”) aan de hand van een gestandaardiseerde kleurenkaart bepaald.