Betekenis van:
fotokopie

fotokopie (de ~ | meervoud fotokopieën, fotokopies)
Zelfstandig naamwoord
 • fotografisch vervaardigde kopie
"een fotokopie maken"
"een fotokopie van het geboortebewijs"

Synoniemen

Hyperoniemen

fotokopie
Zelfstandig naamwoord
 • een fotografisch gemaakte kopie
"Ik maak erg vaak fotokopieën voor mjn werk."

Voorbeeldzinnen

 1. Dit formulier dient tezamen met een fotokopie te worden overgelegd;
 2. dan het formulier plus een fotokopie over te leggen;
 3. Dit formulier dient tezamen met een fotokopie te worden overgelegd;
 4. een kopie of fotokopie van het vervoersdocument, en
 5. Geen enkele reproductie, zoals een stempel, facsimile, fotokopie, enz., is toegestaan.
 6. Wanneer een zending wordt gesplitst, wordt voor elke partij van de gesplitste zending een fotokopie gemaakt van het originele certificaat.
 7. het douanedocument, een kopie of een fotokopie daarvan, of een print van gelijkwaardige informatie die elektronisch door de bevoegde douaneautoriteit is geregistreerd; die kopie, fotokopie of print moet voor eensluidend zijn gewaarmerkt door:
 8. Ten behoeve van Spaanse organen, voor zeevarenden een fotokopie van het (de) monsterboekje(s) bijvoegen van het land dat een verklaring afgeeft.
 9. Ten behoeve van Spaanse organen voor zeevarenden een fotokopie van het (de) monsterboekjes bijvoegen van het land dat de verklaring afgeeft.
 10. Als de betrokkene zijn dienstplicht heeft vervuld in de Spaanse strijdkrachten, een fotokopie van het militair zakboekje (cartilla militar) bijvoegen bij formulier E 207.
 11. Ten behoeve van Spaanse organen voor zeevarenden een fotokopie van het (de) monsterboekje(s) bijvoegen van het land dat de verklaring afgeeft.
 12. Ten behoeve van Spaanse organen voor zeevarenden een fotokopie van het (de) monsterboekje(s) bijvoegen van het land dat de verklaring afgeeft.
 13. De kandidaten dienen bij hun sollicitatie hun curriculum vitae, een schriftelijke motivering van hun sollicitatie en een fotokopie van de bewijsstukken te voegen.
 14. Het betrokken douanekantoor in de Gemeenschap viseert een door de geadresseerde of diens vertegenwoordiger bezorgde kopie of fotokopie van dat document en geeft die kopie of fotokopie dan met het oog op toepassing van de onderhavige verordening aan de geadresseerde of diens vertegenwoordiger terug.
 15. Voor zover de bewijsstukken toereikend werden geacht, viseert het betrokken douanekantoor een door de geadresseerde of diens vertegenwoordiger bezorgde kopie of fotokopie van de bevestiging van de beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding en geeft het die kopie of fotokopie dan met het oog op toepassing van de onderhavige verordening aan de geadresseerde of diens vertegenwoordiger terug.