Betekenis van:
gasmengsel

gasmengsel (het ~ | meervoud gasmengsels)
Zelfstandig naamwoord
 • mengsel van gassen
"iets met een gasmengsel koelen"
"een chemisch gasmengsel"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. een cycloonafscheider (CS) om vaste deeltjes aan het gasmengsel te onttrekken;
 2. Het in punt 1.7.6 beschreven gasmengsel stroomt door de omzetter in de detector.
 3. Het in punt 3.2 beschreven gasmengsel stroomt door de omzetter in de detector.
 4. Het gasmengsel binnen de meetkamer wordt geanalyseerd met een koolwaterstofdetector van het type vlamionisatiedetector (FID).
 5. De dampspanning wordt berekend met de aanname dat wordt voldaan aan de ideale gaswet en dat de totale druk van een gasmengsel gelijk is aan de som van de drukken van de componenten van het gasmengsel.
 6. De microaerobe atmosfeer kan worden verkregen in incubatoren die in de handel verkrijgbaar zijn (gasmengsel 10 % CO2/6 % O2).
 7. De NO-analysator wordt vervolgens in de NOx-stand gezet, zodat het gasmengsel (bestaande uit NO, NO2, O2 en N2) door de omzetter stroomt.
 8. [Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door het stankvrij maken van een vloeibaar gemaakt aardolie-gasmengsel, om mercaptanen te oxideren of om zure verontreinigingen te verwijderen.
 9. een manometer (G1) (nauwkeurigheid en juistheid ± 0,4 kPa) die vlak boven de verdringerpomp is aangebracht en dient om het drukverhang tussen het gasmengsel en de omgevingslucht te registreren;
 10. Het gasmengsel binnen de meetkamer wordt geanalyseerd met een waterstofanalysator (van het type elektrochemische detector) of een chromatograaf die thermische geleiding detecteert.
 11. Een voorbeeld: Toepassing van de formule op een theoretisch gasmengsel bestaande uit 23 % HFK-32, 25 % HFK-125 en 52 % HFK-134a geeft:
 12. (Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door een vloeibaar gemaakt aardolie-gasmengsel aan een stankvrijmakingsproces te onderwerpen om mercaptanen te oxideren of om zure onzuiverheden te verwijderen.
 13. De temperatuur van het gasmengsel vlak na de CFV moet gedurende de test binnen ± 11 K van de gemiddelde bedrijfstemperatuur liggen, wanneer geen stroomcompensatie wordt toegepast.
 14. (Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door een vloeibaar gemaakt aardolie-gasmengsel aan een stankvrijmakingsproces te onderwerpen om mercaptanen te oxideren of om zure onzuiverheden te verwijderen.
 15. De NOx-analysator wordt vervolgens in de NOx-stand gezet, zodat het gasmengsel (bestaande uit NO, NO2, O2 en N2) door de omzetter stroomt.