Betekenis van:
gelijkstelling

gelijkstelling (de ~ | meervoud gelijkstellingen)
Zelfstandig naamwoord
 • gelijke behandeling voor diverse zaken
"de gelijkstelling met heterorelaties"
"de gelijkstelling van mannen en vrouwen (op de arbeidsmarkt)"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Reden van gelijkstelling
 2. Reden van gelijkstelling (15)
 3. Reden van de gelijkstelling (9)
 4. Gelijkstelling van prestaties, inkomsten, feiten en gebeurtenissen
 5. basiszaad of gecertificeerd zaad dat officieel is goedgekeurd in één of meer lidstaten of een derde land dat krachtens artikel 16, lid 1, onder b), gelijkstelling heeft verkregen,
 6. het is onderworpen aan een veldkeuring die voldoet aan de voorwaarden die voor de betrokken categorie zijn vastgesteld in een krachtens artikel 20, lid 1, onder a), vastgestelde beschikking betreffende de gelijkstelling;
 7. De gelijkstelling van feiten of gebeurtenissen die zich in een lidstaat voordoen kan in geen geval tot gevolg hebben dat een andere lidstaat bevoegd is, of dat diens wetgeving van toepassing wordt.
 8. zij zijn onderworpen aan een veldkeuring die voldoet aan de voorwaarden die voor de betrokken categorie zijn vastgesteld in een krachtens artikel 16, lid 1, onder a), vastgestelde beschikking betreffende de gelijkstelling;
 9. het rechtstreeks afkomstig is van basiszaad dat officieel is goedgekeurd in een of meer lidstaten of een derde land dat krachtens artikel 23, lid 1, onder b), gelijkstelling heeft verkregen;
 10. Ten behoeve van de evenredigheid moet ervoor worden gezorgd dat het beginsel van gelijkstelling van feiten of gebeurtenissen niet tot objectief ongerechtvaardigde resultaten leidt, noch tot samenloop van prestaties van dezelfde aard tijdens hetzelfde tijdvak.
 11. het is onderworpen aan een veldkeuring die voldoet aan de voorwaarden die voor de betrokken categorie zijn vastgesteld in een krachtens artikel 23, lid 1, onder a), vastgestelde beschikking betreffende de gelijkstelling;
 12. basiszaad of gecertificeerd zaad van eerste vermeerdering dat officieel is goedgekeurd in een of meer lidstaten of een derde land dat krachtens artikel 20, lid 1, onder b), gelijkstelling heeft verkregen,
 13. basiszaad of gecertificeerd zaad van eerste vermeerdering dat officieel is goedgekeurd in een of meer lidstaten of een derde land dat krachtens artikel 16, lid 1, onder b), gelijkstelling heeft verkregen,
 14. De deskundige van de Franse autoriteiten maakt bezwaar tegen de gedachte achter de redeneringen van de Commissie op basis van de jurisprudentie in de zaak-Campoloro: de redenering van de Commissie is gebaseerd op de gelijkstelling van decentrale overheden en overheidsinstellingen, die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat het publiekrechtelijke rechtspersonen zijn die los staan van de staat.
 15. Artikel 5 geldt voor het bevoegde orgaan van een lidstaat voor wat betreft de gelijkstelling van arbeidsongevallen of beroepsziekten die later op grond van de wetgeving van een andere lidstaat zijn ontstaan of geconstateerd bij de vaststelling van de mate van ongeschiktheid, het recht op prestaties of de hoogte daarvan, mits: