Betekenis van:
geschiktheid

geschiktheid
 • De capaciteit om iets goed te doen. Ze worden meestal verworven of geleerd, in tegenstelling tot capaciteiten, die vaak als aangeboren worden beschouwd.
geschiktheid
 • Voldoende voor een bepaald doel.

Voorbeeldzinnen

 1. Bedrijfspsychologische geschiktheid
 2. Medische geschiktheid
 3. Lichamelijke geschiktheid
 4. Geschiktheid van donors
 5. Technische en beroepsmatige geschiktheid
 6. GESCHIKTHEID VOOR GEBRUIK
 7. GESCHIKTHEID VOOR VERVOER
 8. Geschiktheid voor gebruik
 9. Beoordeling van de geschiktheid
 10. Geschiktheid van gegadigden/inschrijvers
 11. Bewijs van bedrijfspsychologische geschiktheid
 12. Conformiteit of geschiktheid voor gebruik
 13. Geschiktheid voor het beoogde gebruik
 14. Geschiktheid om dienst te doen
 15. Geschiktheid van steun als beleidsinstrument