Betekenis van:
gin

gin (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • Engelse graanjenever
"gin tonic"

Hyperoniemen

Hyponiemen

gin
Zelfstandig naamwoord
 • soort (Britse) jenever

Voorbeeldzinnen

 1. Gin is mijn vriend niet.
 2. gin, in verpakkingen inhoudende
 3. gin en jenever– f
 4. gin en jenever:–
 5. gin, in verpakkingen inhoudende:––
 6. gin en jenever
 7. gin en jenever: 0 [1] – – gin, in verpakkingen inhoudende:
 8. gin en jenever–  gedenatureerd, met een alcohol-volumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten:
 9. Onder deze posten vallen mousserende en niet-mousserende wijn, vermout en versterkte wijnen zoals port en sherry en dranken die zijn gedistilleerd uit landbouwproducten zoals cognac, whisky, gin, jenever, wodka, rum en likeur.
 10. een mengsel van het product van een dergelijke distillatie en ethylalcohol uit landbouwproducten met dezelfde samenstelling, dezelfde zuiverheid en hetzelfde alcoholgehalte; om gedistilleerde gin te aromatiseren mogen ook aromastoffen en/of aromatiserende preparaten zoals bedoeld in categorie 20, onder c), worden gebruikt.”;
 11. Bij de bereiding van gin mogen geen andere aromastoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder b) van Verordening (EG) nr. 1334/2008 en/of aromatiserende preparaten zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 2, onder d), van die verordening worden gebruikt en de aromatisering moet op zodanige wijze gebeuren dat de smaak van de jeneverbes overheerst.”;
 12. de staten, en meer bepaald de negen resterende in bijlage II genoemde staten die dat nog niet hebben gedaan, oproepen onverwijld en onvoorwaardelijk het Alomvattend Kernstopverdrag (CTBT) te ondertekenen en te ratificeren, omdat het CTBT een hoeksteen van de regeling voor nucleaire ontwapening en nonproliferatie is en opdat het zo spoedig mogelijk in wer king kan treden; in dat verband instemmend reageren op de onlangs door de Verenigde Staten gedane toe zeg gin gen omtrent een spoedige bekrachtiging van het CTBT;