Betekenis van:
grieven

grieven
  • Beledigen of kwetsen.

Voorbeeldzinnen

  1. In zijn arrest van 16 maart 2000 [4] (hierna „het arrest van het Hof van Justitie”), verwierp het Hof van Justitie alle grieven die ten aanzien van de grond van de oorspronkelijke beschikking waren ingediend;
  2. In het kader van dergelijke procedures zou aan al het onderzoekspersoneel vertrouwelijke en informele hulp moeten worden geboden bij het oplossen van aan arbeid gerelateerde conflicten, geschillen en grieven, met het doel een eerlijke en billijke behandeling binnen de instelling te bevorderen en de algemene kwaliteit van de werkomgeving te verbeteren.