Betekenis van:
haaks

haaks
Bijvoeglijk naamwoord
 • sterk afwijkend, rechtstreeks tegen iets in gaand, tegendraads
"Het bestuur vindt dat geen goed voorstel, het staat haaks op het huidige beleid dat breed wordt gesteund."
haaks
Bijvoeglijk naamwoord
 • onder een rechte hoek
"Hij stak niet op haakse wijze de straat over en dat is niet aan te bevelen."
haaks
Bijvoeglijk naamwoord
 • in een hoek van negentig graden; een rechte hoek vormend; loodrecht
"haaks op iets staan"
"hou je haaks!"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. Het uiteinde van de uitlaatpijp dient haaks te zijn afgezaagd.
 2. Het uiteinde van de uitlaatpijp moet haaks zijn afgezaagd.
 3. Voor afgesneden champignons moet het snijvlak ongeveer haaks op de lengterichting van de steel staan.
 4. Voor afgesneden champignons moet het snijvlak ongeveer haaks op de lengterichting van de steel staan.
 5. Zijwaartse uitslag van de rijdraad bij haaks op het spoor staande wind
 6. Dit fenomeen staat haaks op het streven naar een evenwichtige voeding.
 7. Zijwaartse uitslag van de rijdraad bij haaks op het spoor staande wind
 8. De Commissie zou daarom moeten afzien van een besluit dat manifest haaks staat op haar gangbare praktijk van jaren.
 9. De zijwaartse uitslag van de rijdraad bij haaks op het spoor staande wind moet berekend worden voor rijdraadhoogten groter dan 5300 mm en/of spoor in boog.
 10. Dit argument staat volgens de Commissie haaks op de uitleg van Duitsland over de aanwezigheid van een economisch voordeel en werd door Duitsland bovendien niet verder gemotiveerd.
 11. de ruimte die zich 300 mm vóór elke zitplaats uitstrekt, behalve bij haaks op de rijrichting geplaatste zitplaatsen boven een wielkast, waar deze afstand 225 mm mag bedragen;
 12. Zij dienen te zijn voorzien van kruislings aangebrachte groeven, die evenwijdig aan, en haaks op de lengteas van de wagens lopen:
 13. Goedkeuring van steun door rechtstreekse toepassing van het Verdrag zou haaks staan op de doelstellingen die met de vaststelling van in de sector geldende specifieke en restrictieve regels worden beoogd.
 14. Dit argument staat haaks op de bewering van Duitsland dat de maatregel de mededinging niet vervalst. Bovendien heeft Duitsland tot dusverre niet op overtuigende wijze aangetoond dat de omroeptransmissie in NRW wordt bemoeilijkt door structurele concurrentieproblemen.
 15. Rijdraadhoogte gerekend vanaf bovenzijde spoor, rijdraadhelling ten opzichte van het spoor en de zijwaartse uitslag van de rijdraad bij haaks op het spoor staande wind zijn alle van belang van de interoperabiliteit van het hogesnelheidsnet.