Betekenis van:
handelwijze

handelwijze
Zelfstandig naamwoord
 • de wijze van handelen, manier van doen
"De willekeur van zijn handelwijze."
handelwijze
Zelfstandig naamwoord
 • gedrag, gedraging(en)
"Dat is een vreemde handelwijze."

Voorbeeldzinnen

 1. Deze handelwijze
 2. Handelwijze bij loopinstabiliteit
 3. voldoende gegevens verstrekken om vast te kunnen stellen naar welke handelwijze of praktijk onderzoek wordt gedaan;
 4. Door deze handelwijze wordt gewaarborgd dat de essentiële kenmerken van de benaming behouden blijven.
 5. De laatstgenoemde handelwijze is echter a priori alleen toegestaan wanneer de beoordeling vóór de verkoop plaatsvindt.
 6. Door deze handelwijze wordt gewaarborgd dat de essentiële kenmerken van de benaming behouden blijven.
 7. Op grond van de uitkomst van zijn onderzoek beveelt het comité het ERCEA een handelwijze aan.
 8. Er dienen voorschriften en een reddingsplan te worden opgesteld voor de handelwijze in geval van brand.
 9. Deze handelwijze is in voetnoot 10 van de herstructureringsrichtsnoeren (1999) gecodificeerd [29].
 10. nadere bijzonderheden over de betrokken handelwijze of praktijk waarnaar onderzoek is ingesteld;
 11. Uit de handelwijze van de particuliere investeerders blijkt duidelijk hun marktgerichte benadering.
 12. bij een noodtoestand tijdens de vlucht, de passagiers worden ingelicht omtrent de juiste handelwijze in de gegeven situatie.
 13. De handelwijze van die publiekrechtelijke schuldeisers vormt derhalve geen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU.
 14. Het Verenigd Koninkrijk is van oordeel dat de handelwijze van BNFL met die van een particuliere investeerder strookt.
 15. Voorts moeten sommige bepalingen in overeenstemming met de huidige handelwijze en met het oog op doorzichtigheid verder worden verduidelijkt.