Betekenis van:
hardhandig

hardhandig
Bijvoeglijk naamwoord
  • ruw
"hardhandig optreden/ingrijpen"
"iemand hardhandig aanpakken"

Voorbeeldzinnen

  1. Er moeten eveneens beperkende maatregelen worden genomen tegen de Belarussische leiders en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de schendingen van de internationale verkiezingsnormen en het hardhandig optreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie.
  2. verantwoordelijk zijn voor de schendingen van de internationale verkiezingsnormen bij de presidentsverkiezingen in Belarus op 19 maart 2006, en voor het hardhandig optreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie; de lijst van deze personen staat in bijlage III.
  3. Overeenkomstig Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB, zoals gewijzigd, heeft de Raad de beperkende maatregelen opnieuw bezien en besloten dat ook andere personen die verantwoordelijk zijn voor het hardhandig optreden tegen de civiele samenleving en de democratische oppositie, moeten worden aangepakt.
  4. De Raad acht het, ingevolge zijn conclusies van 10 april 2006, passend om ook de tegoeden en economische middelen te bevriezen van de bovenbedoelde personen, die een rol hebben gespeeld in de schendingen van de internationale verkiezingsnormen en het hardhandig optreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie in verband met de presidentsverkiezingen van 19 maart 2006.
  5. Op 10 april 2006 heeft de Raad Gemeenschappelijk Standpunt 2006/276/GBVB vastgesteld, waarmee de bestaande beperkende maatregelen ten aanzien van degenen die verantwoordelijk zijn voor de schendingen van de internationale verkiezingsnormen in de presidentiële verkiezingen in Belarus op 19 maart 2006 en het hardhandig optreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, alsmede de met hen samenwerkende natuurlijke en rechtspersonen, lichamen en instanties.
  6. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn van of gecontroleerd worden door de in bijlage IV vermelde personen, die verantwoordelijk zijn voor de schendingen van de internationale verkiezingsnormen bij de presidentsverkiezingen in Belarus op 19 maart 2006 en voor het hardhandig optreden tegen het maatschappelijk middenveld en de democratische oppositie, en natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of instanties die met hen zijn geassocieerd, worden bevroren.
  7. De beperkende maatregelen tegen de personen die verantwoordelijk zijn voor de schendingen van de internationale verkiezingsnormen tijdens de verkiezingen van 19 maart 2006 en voor het hardhandig optreden tegen het maatschappelijk middenveld in het kader van voornoemde verkiezingen, dienen opnieuw te worden bezien in het licht van de spoedige vrijlating en rehabilitering van alle politieke gevangenen, en in het licht van hervormingen in de kieswet die erop gericht zijn deze in overeenstemming te brengen met de OVSE-richtsnoeren en andere internationale normen voor democratische verkiezingen, zoals aanbevolen door de OVSE/het ODIHR, de organisatie van toekomstige verkiezingen, en concrete maatregelen van de autoriteiten met het oog op de eerbiediging van de democratische waarden, de rechtsstaat, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, waaronder de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van de media, de vrijheid van vergadering en politieke vereniging,