Betekenis van:
helderheid

helderheid
Zelfstandig naamwoord
 • de intensiteit van uitgezonden licht
"De helderheid van deze ster is aan periodieke veranderingen onderhevig."
helderheid
Zelfstandig naamwoord
 • het ontbreken van strooiing van licht
"De helderheid was op deze dag bijzonder groot en daardoor vormden de besneeuwde bergen een prachtig schouwspel."
helderheid (de ~)
Zelfstandig naamwoord
 • het duidelijk zijn
"de helderheid van een betoog"
"helderheid van geest"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. helderheid: helder en glanzend,
 2. door de helderheid van het scherm te verminderen wordt het energieverbruik verminderd;
 3. In dat geval zou een extra bijlage nodig kunnen zijn om de helderheid, het reflectievermogen en de bevestigingen te definiëren.
 4. Met het oog op helderheid en coherentie, zullen ook in deze beschikking zowel Steunmaatregel nr. C 44/2004 als Steunmaatregel nr. C 47/2004 worden behandeld.
 5. Tevens wordt helderheid verschaft over het onderscheid tussen de verschillende fasen (bouwfase/exploitatiefase) van dienstverlening uit hoofde van concessieovereenkomsten en over de wijze waarop opbrengsten en kosten telkens administratief moeten worden verwerkt.
 6. Anderzijds heeft de UPTR in alle helderheid de boeken van ABX kunnen inzien en constateert dat de resultaten van de groep verbeterd zijn en dat deze voor de eerste maal in 2004 op operationeel niveau rendabel is geweest.
 7. Tot slot is ook gepoogd helderheid te verschaffen in gevallen waarin de mededeling „Staatssteun en risicokapitaal” van de Commissie en de richtsnoeren „Staatssteun en risicokapitaal” van de Autoriteit de noodzaak hiertoe hebben aangetoond.
 8. „Toegevoegde kleurtemperatuur” (Tc [K]): temperatuur van een zwarte straler waarvan de waargenomen kleur het meest lijkt op die van een bepaalde prikkel bij dezelfde helderheid en onder gespecificeerde waarnemingsomstandigheden;
 9. „Toegevoegde kleurtemperatuur” (Tc [K]): temperatuur van een zwarte straler waarvan de waargenomen kleur het meest lijkt op die van een bepaalde prikkel bij dezelfde helderheid en onder gespecificeerde waarnemingsomstandigheden;
 10. Het zou voor een onderneming al te gemakkelijk zijn de terugvorderingsbeschikking te omzeilen door eenvoudigweg geen helderheid te verschaffen over de vraag op welk deel van haar activiteiten of op welke divisie de terugvordering zou drukken.
 11. Wat de helderheid van de verklaringen betreft, is de Commissie van oordeel dat reeds in juli 2002 de boodschap helder was, ook al werden de middelen die de Staat zou gebruiken — de concretisering van zijn verbintenis — nog niet nader aangegeven (eigen vert.): „Ik voel me verantwoordelijk voor de vermogensbelangen van de Staat.
 12. De Commissie ziet erop toe dat de lijst van afvalstoffen alsmede elke herziening van deze lijst in voorkomend geval in overeenstemming zijn met de beginselen van helderheid, begrijpelijkheid en toegankelijkheid voor de gebruikers, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s).
 13. De metingen van de piekluminantie worden uitgevoerd met een luminantiemeter, die het gedeelte van het scherm detecteert met een volledig (100 %) wit beeld dat deel uitmaakt van een „full screen test”-testpatroon dat de gemiddelde helderheid van het beeld (APL) niet overschrijdt wanneer er in de luminantie-driver van het scherm een stroombeperking optreedt.
 14. De sterkte van het ingangssignaal dient in overeenstemming te zijn met de VESA Video Signal Standard (VSIS), Versie 1.0, Rev. 2.0, december 2002. Met de helderheid- en contrastinstellingen op het maximum, gaat de technicus vervolgens na of minstens het wit en de bijna-wit grijstinten te onderscheiden zijn. Als het wit en de bijna-wit grijstinten niet te onderscheiden zijn, moet het contrast worden bijgesteld tot ze te onderscheiden zijn.
 15. Een display met (manuele of automatische) instelbaarheid van de helderheid, de keuze van de displaytechnologie, de keuze van de textuur en afwerking van het displayoppervlak, de keuze van de kleur en glans van de oppervlakken die in het display worden weerspiegeld, de keuze van de beeldpolariteit, de zichtbaarheid en instelbaarheid van het display en het gebruik van een verzonken display of display met kap kunnen een oplossing bieden voor dit probleem.