Betekenis van:
herdenken

herdenken
Werkwoord
  • plechtig aandacht schenken aan een gebeurtenis uit het verleden
"Zij herdachten de gevallenen van de oorlog."
herdenken
Werkwoord
  • memoreren; niet vergeten
"een gebeurtenis herdenken"

Synoniemen

Hyperoniemen

herdenken
Werkwoord
  • de aandacht van iem. vestigen op

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. Herdenkingsmunten zijn specifieke, voor circulatie bestemde munten waarbij het normale nationale ontwerp is vervangen door een ander nationaal ontwerp om een bepaald onderwerp te herdenken.
  2. De laatste herdenken gewoonlijk een gebeurtenis of persoonlijkheid en worden voor een beperkte periode en in beperkte oplages uitgegeven tegen nominale waarde.
  3. Uitgiften van voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten met een nationaal ontwerp dat verschilt van dat van de normale voor circulatie bestemde euromuntstukken mogen alleen onderwerpen van groot nationaal of Europees belang herdenken.
  4. Uitgiften van voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten zouden alleen onderwerpen van groot nationaal of Europees belang mogen herdenken, aangezien dergelijke munten bestemd zijn om in het gehele eurogebied te circuleren.
  5. Voor circulatie bestemde euroherdenkingsmunten die gezamenlijk worden uitgegeven door alle deelnemende lidstaten, als omschreven in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 974/98 (hierna de „deelnemende lidstaten” genoemd), mogen alleen uiterst belangrijke Europese onderwerpen herdenken. De uitgifte van dergelijke euroherdenkingsmunten moet worden goedgekeurd door de Raad.
  6. Overeenkomstig Aanbeveling 2003/734/EG van de Commissie van 29 september 2003 inzake een gemeenschappelijke werkwijze voor wijziging van het ontwerp van de nationale voorzijde van voor circulatie bestemde euromuntstukken [3] mogen de lidstaten vanaf 2004 om een bepaalde gebeurtenis of persoon te herdenken voor circulatie bestemde eurogedenkmunten uitgeven, mits zij bepaalde beperkingen in acht nemen en het normale nationale ontwerp van de voor circulatie bestemde euromuntstukken vervangen door een ander nationaal ontwerp.