Betekenis van:
hervatten

hervatten
Werkwoord
 • een activiteit opnieuw beginnen na deze eerder gestaakt te hebben
"De Zuiderzeewerken werden na de oorlog hervat en leidden uiteindelijk tot het ontstaan van de provincie Flevoland."

Voorbeeldzinnen

 1. Het Bureau kan een datum vaststellen waarop het voornemens is de procedure te hervatten.
 2. CMR zal de scheepsreparatieactiviteiten hervatten die CMdR had afgestoten ten voordele van de scheepsverbouwing.
 3. Kwekerijen of kweekgebieden van weekdieren die hun activiteiten aanvangen of hervatten (25)
 4. Bovendien was Ixfin, op het tijdstip dat zij steun ontving, voornemens de productie te hervatten.
 5. Nog niet hersteld van het ongeval, maar denkt het werk later te kunnen hervatten
 6. Indien zij niet binnen drie maanden antwoorden, hervatten de verzoekende autoriteiten terstond de invorderingsprocedure.
 7. In ieder geval zou de onderneming haar assemblagewerkzaamheden gemakkelijk kunnen hervatten indien zij dat wenste.
 8. Bijzondere bepalingen voor afzonderlijke kwekerijen die hun activiteiten aanvangen of hervatten
 9. De bestuurder kan de interactie hervatten wanneer het voertuig volledig tot stilstand is gekomen.
 10. Datum waarop de betrokkene het werk kon hervatten na het recentste letsel door ongeval
 11. Het kan de procedure eerder hervatten, maar niet vóór de reeds overeenkomstig lid 1 vastgestelde datum.
 12. zij omvatten passende voorzorgsmaatregelen om de meldingen spoedig te kunnen hervatten in geval van een systeemuitval;
 13. indien de tijdelijke functionaris zijn functie niet kan hervatten na afloop van het in artikel 52 bedoelde bezoldigde ziekteverlof.
 14. een weigering om de behandeling van een verzoek na de onderbreking ervan overeenkomstig de artikelen 19 en 20 te hervatten;
 15. De lidstaten kunnen de beslissingsautoriteit toestaan de behandeling van het asielverzoek te hervatten in de fase waarin deze werd beëindigd.