Betekenis van:
homoniem

homoniem (het ~ | meervoud homoniemen)
Zelfstandig naamwoord
 • gelijkluidend woord

Hyperoniemen

Hyponiemen

homoniem
Zelfstandig naamwoord
 • een woord dat hetzelfde wordt uitgesproken als een ander woord van dezelfde woordsoort, maar daarmee in betekenis verschilt
homoniem
Zelfstandig naamwoord
 • een wetenschappelijke naam met dezelfde spelling (dus bestaande uit dezelfde letters) als een andere wetenschappelijke naam, maar met een ander type (niet te verwarren met een isoniem)
homoniem
Bijvoeglijk naamwoord
 • gelijk in uitspraak maar verschillend in betekenis

Voorbeeldzinnen

 1.  Registratie van de naam zou in strijd zijn met artikel 3, lid 3, van Verordening (EG) nr. 510/2006 (naam die volledig of gedeeltelijk homoniem is)
 2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing wanneer een benaming waarvoor een aanvraag is ingediend, volledig of gedeeltelijk homoniem is met een geografische aanduiding die als dusdanig is beschermd krachtens de wetgeving van een lidstaat.
 3. Bij de registratie van een benaming die volledig of gedeeltelijk homoniem is met een overeenkomstig deze verordening geregistreerde benaming, wordt naar behoren rekening gehouden met de plaatselijke en traditionele gebruiken en het reële risico van verwarring; In het bijzonder:
 4. Lid 1 geldt mutatis mutandis voor traditionele aanduidingen die vóór 1 augustus 2009 zijn beschermd en gedeeltelijk homoniem zijn met een beschermde oorsprongsbenaming, een beschermde geografische aanduiding of een in bijlage XV vermelde naam van een wijndruivenras of synoniem daarvan.
 5. Specifieke voorschriften met betrekking tot de taalversies van een naam, namen die verscheidene onderscheiden producten betreffen en namen die volledig of gedeeltelijk homoniem zijn met namen van planten- of dierenrassen, dienen te worden vastgesteld.
 6. Bij de bescherming van een traditionele aanduiding waarvoor een aanvraag is ingediend en die volledig of gedeeltelijk homoniem is met een reeds krachtens dit hoofdstuk beschermde traditionele aanduiding, wordt naar behoren rekening gehouden met de plaatselijke en traditionele gebruiken en het risico van verwarring.
 7. Bij de registratie van een benaming waarvoor een aanvraag is ingediend en die volledig of gedeeltelijk homoniem is met een benaming die overeenkomstig deze verordening betreffende de wijnsector is geregistreerd, wordt naar behoren rekening gehouden met de plaatselijke en traditionele gebruiken en elk risico van verwarring.
 8. Namen die gedeeltelijk homoniem zijn met namen van planten- of dierenrassen, kunnen worden geregistreerd, zelfs als ook buiten het gebied sprake is van een belangrijke commerciële productie van het ras, mits de consumenten niet het gevaar lopen de producten met de geregistreerde naam en het betrokken ras met elkaar te verwarren.
 9. Het gebruik van een beschermde homonieme aanduiding is slechts toegestaan indien de praktische omstandigheden garanderen dat het in tweede instantie beschermde homoniem zich duidelijk onderscheidt van de reeds in bijlage XII opgenomen traditionele aanduiding, rekening houdend met het feit dat de betrokken producenten een billijke behandeling moeten krijgen en de consument niet mag worden misleid.
 10. Namen die volledig homoniem zijn met namen van planten- of dierenrassen voor vergelijkbare producten, kunnen niet worden geregistreerd indien vóór het einde van de bezwaarprocedure van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 wordt aangetoond dat sprake is van een zodanige commerciële productie van het ras buiten het afgebakende gebied vóór de aanvraagdatum, dat de consumenten het gevaar lopen de producten die de geregistreerde naam dragen, te verwarren met het betrokken ras.