Betekenis van:
imago

imago (het ~ | meervoud imago's)
Zelfstandig naamwoord
 • beeld naar de buitenwereld
"het imago verbeteren"
"een omstreden imago"

Synoniemen

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

 1. campagnes ter verbetering van het imago van visserij- en aquacultuurproducten en van de visserijsector;
 2. beperkt effect op de waarde en het imago van de groep ABX LOGISTICS Worldwide,
 3. Bevorderen van het imago en de reputatie van het communautaire vlas, en de aandacht vestigen op de typische eigenschappen ervan;
 4. Ook het imago en de gemeenschappelijke aanwezigheid van IFP en zijn dochterondernemingen op de betrokken markten vormen een extra aanwijzing in deze richting.
 5. Bevorderen van het imago en de reputatie van het communautaire vlas en een optimaal rendement halen uit de typische eigenschappen van dit vlas.
 6. Het omzetverlies door het slechte imago van schelpdieren kan derhalve, uitgedrukt in percenten, op 7,7/281 worden geschat, dat is 2,7 % van de productiewaarde van het voorgaande jaar.
 7. Het product moet een moderner en jonger imago krijgen en moet vergezeld gaan van de nodige informatie om de consumptie ervan aan te moedigen.
 8. Daarvoor is het van essentieel belang dat GMES een duidelijk en coherent imago heeft, dat voor de gebruikers, overheden en industrie gemakkelijk herkenbaar is.
 9. Ten slotte is Frankrijk van oordeel dat het gemeenschappelijke imago van IFP en Axens op de markt een logisch gevolg is van het feit dat Axens de producten distribueert die uit het door IFP verrichte onderzoek zijn voortgekomen en dat dit gemeenschappelijke imago niet betekent dat deze ondernemingen zich niet onafhankelijk gedragen.
 10. mededelingen over de goederen, de diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die onafhankelijk van deze zijn samengesteld, in het bijzonder wanneer ze zonder financiële tegenprestatie worden verstrekt.
 11. In het kader van actie 3 kan de Gemeenschap steun verlenen voor activiteiten die tot doel hebben de aantrekkelijkheid, het imago, de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Europa te verbeteren.
 12. „audiovisuele commerciële communicatie” beelden, al dan niet met geluid, welke dienen om rechtstreeks of onrechtstreeks de goederen, de diensten of het imago van een natuurlijke of rechtspersoon die een economische activiteit verricht, te promoten.
 13. Bevordering van de regionale ontwikkeling, het toerisme, de plaatselijke economie of het imago van de regio zal derhalve het gevolg zijn van dit samenhangende beleid dat er allereerst op gericht is om de luchthavenactiviteiten op duurzame wijze te ontwikkelen.
 14. Omvat management auditing; advies inzake marktbeheer, menselijk potentieel, productiebeheer en projectbeheer; en advies-, begeleidings- en operationele diensten ter verbetering van het imago bij de klanten en de betrekkingen met de instellingen en het publiek.
 15. Volgens Frankrijk zijn deze maatregelen ingesteld ter compensatie van het omzetverlies in de hele sector over het hele grondgebied door het slechte imago van gekweekte schelpdieren bij de consument na de schipbreuk van de Erika.