Betekenis van:
innen

innen
Werkwoord
 • verschuldigd geld in ontvangst nemen
"Vanaf heden zullen de bijdragen via het internet geïnd worden."

Voorbeeldzinnen

 1. Nog te innen bedragen
 2. Niet innen van vorderingen
 3. te innen ontvangsten
 4. nalaten verschuldigde ontvangsten te innen.
 5. het innen van de legesrechten;
 6. het innen van de legesrechten;
 7. nalaten verschuldigde ontvangsten te innen.
 8. nalaten verschuldigde ontvangsten te innen.
 9. MODELTABELLEN VOOR DE NOG TE INNEN BEDRAGEN
 10. Diensten voor het innen van kosten
 11. Nog te innen (bruto) uit hoofde van het voorafgaande kwartaal
 12. Nog te innen bedragen (15 oktober jaar n)
 13. de uitgifteprovisies die de bank voor de operatie wil innen,
 14. SI: Bij het innen van de verzekeringspremies hebben herverzekeringsmaatschappijen in Slovenië voorrang.
 15. „T2S-projectrekening” de T2S-rekening voor het innen en betalen van termijnbetalingen, vergoedingen en provisies.