Betekenis van:
instappen

instappen
 • Treinen, bussen, schepen, vliegtuigen binnengaan.

Voorbeeldzinnen

 1. Hoe laat begint het instappen?
 2. hetzij in het station in het derde land waar de passagiers instappen;
 3. Een dergelijke weging dient direct voor het instappen en in de directe nabijheid van het vliegtuig plaats te vinden.
 4. Er worden passende maatregelen genomen om de veiligheid bij het instappen in en uitstappen uit het voertuig, vooral in noodgevallen, te waarborgen.
 5. wanneer de grootte van het luchtvaartuig of van zijn deuren het instappen of vervoeren van de gehandicapte of persoon met beperkte mobiliteit fysiek onmogelijk maakt.
 6. een gehandicapte persoon of een persoon met beperkte mobiliteit op een dergelijke luchthaven te laten instappen, mits deze persoon over een geldig biljet en een geldige boeking beschikt.
 7. De reizigers moeten hoe dan ook worden ingelicht bij de check-in of, als er bij overstappen op een aansluitende vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen.
 8. De maatregel maakt geen onderscheid op grond van de afmetingen of het marktaandeel van de investeerders en geldt zowel voor grote aardoliemaatschappijen als voor onafhankelijke exploitanten die al op de markt aanwezig zijn of er willen instappen.
 9. Een minuut na het instappen van de waarnemer(s) mag het voertuig met de hoofdbesturingsschakelaar worden ingeschakeld en kan de eventuele motor, zo nodig met hulpmiddelen van buitenaf, worden gestart.
 10. In het deel van de bus dat het meest geschikt is voor het instappen, zijn in het geval van voertuigen van klasse I en klasse II ten minste twee en in het geval van voertuigen van klasse A ten minste één naar voren of naar achteren gerichte zitplaatsen aangebracht, speciaal bedoeld en van merktekens voorzien voor andere passagiers met beperkte mobiliteit dan rolstoelgebruikers.
 11. Niettegenstaande de bepalingen van artikel 3 mag een luchtvaartmaatschappij, een agent van een luchtvaartmaatschappij of een touroperator om reden van handicap of beperkte mobiliteit weigeren de boeking van een gehandicapte of persoon met beperkte mobiliteit te aanvaarden of een dergelijke persoon te laten instappen of eisen dat een dergelijke persoon tijdens zijn reis wordt begeleid door een andere persoon: