Betekenis van:
instrueren

instrueren
Werkwoord
  • opdragen
"zijn paard instrueren"
"de bemanning instrueren"

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

  1. De RAPEX-contactpunten instrueren alle nationale autoriteiten die aan het RAPEX-netwerk deelnemen over de aard van de gegevens nodig om het standaardkennisgevingsformulier in te vullen.
  2. .2 De verzamelplaatsen moeten dicht bij de inschepingsplaatsen zijn gelegen, gemakkelijk toegankelijk zijn vanuit de ruimten voor accommodatie en dienstruimten, en voldoende ruimte bieden voor het opstellen en instrueren van de passagiers.
  3. In buitengewone gevallen waarin de gegevensimporteurs niet in staat zijn of weigeren de gegevensimporteurs naar behoren te instrueren en het risico van ernstige schade voor de betrokkenen bestaat, dienen de modelcontractbepalingen het voor de toezichthoudende autoriteiten mogelijk te maken de gegevensimporteurs en subverwerkers te controleren en zo nodig voor de gegevensimporteurs en subverwerkers bindende besluiten te nemen.
  4. passende technische en organisatorische maatregelen treffen en het personeel van het SGR op passende wijze instrueren om de vertrouwelijkheid van de verwerking te garanderen en een beveiligingsniveau te waarborgen dat afgestemd is op de risico's die verwerking met zich mee brengt;