Betekenis van:
intimideren

intimideren
Werkwoord
  • iemands gedrag beïnvloeden door hem angst aan te jagen
"Hij intimideerde ze genoeg dat zij de waarheid niet meer durfden zeggen."

Voorbeeldzinnen

  1.  het belagen, weerstaan, intimideren, seksueel intimideren, beïnvloeden, hinderen of belemmeren van een erkende inspecteur of waarnemer;
  2. het belagen, weerstaan, intimideren, seksueel intimideren, beïnvloeden, hinderen of belemmeren van een erkende inspecteur of waarnemer;
  3. Er zijn reeds kleine vuurwapens, Rocket Propelled Grenades (RPG), binnen het gebied gebruikt om kapiteins van schepen te intimideren om hen vaart te doen minderen.
  4. Na het eerste kwartaal mag de gevraagde maandelijkse boeking niet meer zijn dan één twaalfde van de btw- en intimideren, steeds binnen de grenzen van de uit dien hoofde in de begroting opgenomen bedragen.
  5. de vlaggenlidstaten waarborgen dat kapiteins, bemanning en eigenaren van kweek- en mestbedrijven en van vaartuigen een ICCAT-waarnemer bij het uitoefenen van zijn taak niet hinderen, intimideren, beïnvloeden, omkopen of proberen om te kopen.
  6. mee te werken aan en hulp te verlenen bij de inspectie overeenkomstig deze procedures, zonder de controleurs van de havenstaat van de uitvoering van hun taken te weerhouden, hen te intimideren of te hinderen;
  7. Hij heeft er bij Oezbekistan op aangedrongen zijn internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden alsook op dat van de rechtsstaat volledig na te komen, en met name volledige en onbelemmerde toegang van de bevoegde internationale organen tot gevangenen toe te staan, daadwerkelijk in gesprek te treden met de speciale rapporteurs van de VN voor Oezbekistan, alle ngo’s — met inbegrip van Human Rights Watch — zonder beperkingen in Oezbekistan te laten werken, mensenrechtenverdedigers in vrijheid te stellen en hen niet langer te intimideren, positieve gesprekken over mensenrechtenvraagstukken aan te gaan in het kader van de komende vergadering van het Samenwerkingscomité EU-Oezbekistan en de hervorming van het gerechtelijk apparaat, de wetshandhaving en de politie voort te zetten.