Betekenis van:
inzaaien

inzaaien
Werkwoord
  • uitzaaien
"het koren inzaaien"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Bewerking van de grond, maaien, dorsen, persen, verzamelen en oogsten, inclusief het inzaaien en poten;
  2. Om de steun per hectare voor katoen te ontvangen moeten de landbouwers vergunde grond inzaaien.
  3. betreffende het opschuiven van de uiterste datum voor het inzaaien van bepaalde akkerbouwgewassen in bepaalde gebieden van de Gemeenschap voor het verkoopseizoen 2004/2005
  4. Bijgevolg moet, met betrekking tot Italië en Frankrijk, de uiterste datum voor het inzaaien om nog in aanmerking te kunnen komen voor de gewasspecifieke betaling voor rijst, worden verschoven.
  5. Bodemontsmetting en onkruidbestrijding vóór het inzaaien/planten; geldt enkel voor professionele gebruikers met een passende beschermingsuitrusting onder specifiek toegelaten voorwaarden overeenkomstig artikel 3 en met inachtneming van de volgende restricties per lidstaat:
  6. De lidstaten bepalen evenwel onder welke voorwaarden de producenten vanaf 15 juli een gewas mogen inzaaien dat in het daaropvolgende jaar wordt geoogst, en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om in lidstaten met een traditie van „transhumance” de grond vanaf 15 juli, of bij uitzonderlijke weersomstandigheden vanaf 15 juni, voor beweiding te mogen gebruiken.