Betekenis van:
iteratie

iteratie
Zelfstandig naamwoord
 • herhaling.
"Er zat een hoop iteratie in de tekst."
iteratie
Zelfstandig naamwoord
 • het nogmaals plaatsvinden

Synoniemen

Hyperoniemen

Hyponiemen


Voorbeeldzinnen

 1. Iteratie 2
 2. De iteratie gaat door totdat aan het stopcriterium is voldaan.
 3. Waarden voor de eerste en de tweede iteratie
 4. De eerste iteratie voor fc wordt gegeven door de volgende formule:
 5. In dit voorbeeld wordt na de tweede iteratie aan het stopcriterium voldaan (Δ = 0,006657 ≤ 0,01).
 6. Stap 2 Schatting van de grensfrequentie en berekening van de Bessel-constanten E en K voor de eerste iteratie
 7. Stap 2 Schatting van de grensfrequentie en berekening van de Bessel-constanten E en K voor de eerste iteratie
 8. De resulterende waarden voor de eerste en de tweede iteratie staan in het overzicht van tabel A.
 9. De resulterende waarden voor de eerste en de tweede iteratie staan in het overzicht van tabel A.
 10. Na de eerste iteratie ligt in tabel B de 10 % waarde tussen index 30 en 31 en de 90 %-waarde tussen index 191 en 192.
 11. De index, de tijd en de waarde van het stapvormige ingangssignaal en de resulterende waarde van het gefilterde uitgangssignaal voor de eerste en de tweede iteratie staan in tabel B. Na de eerste iteratie ligt in tabel B de 10 %-waarde tussen index 30 en 31 en de 90 %-waarde tussen index 191 en 192.
 12. Indien deze responstijd niet dicht genoeg ligt bij de voorgeschreven responstijd, moet de iteratie worden voortgezet totdat de werkelijke responstijd binnen 1 % van de voorgeschreven respons ligt en wel op de volgende wijze:
 13. De index, de tijd en de waarde van het stapvormige ingangssignaal en de resulterende waarde van het gefilterde uitgangssignaal voor de eerste en de tweede iteratie staan in tabel B. De punten die grenzen aan t10 en t90 zijn vetgedrukt.
 14. Calculation of iterated filter response time Aanpassing van de grensfrequentie Adjustment of cut-off frequency Berekening van de geïtereerde filterresponstijd Deviation between t F and tF,iter Afwijking tussen tF en tF,iter Iteration Iteratie Check for iteration criteria Test op het iteratiecriterium yes, no neen, ja Final Bessel filter constants and algorithm Uiteindelijke Bessel-filterconstanten en –algoritme