Betekenis van:
jaaroverzicht

jaaroverzicht (het ~ | meervoud jaaroverzichten)
Zelfstandig naamwoord
  • overzicht over één jaar
"een financieel jaaroverzicht"
"het jaaroverzicht [over/van] [1996]"

Hyperoniemen


Voorbeeldzinnen

  1. Jaaroverzicht voor ozon
  2. Formulier 15. Jaaroverzicht voor ozon
  3. Vlaamse overheid, Departement Landbouw en Visserij, Jaaroverzicht Zeevisserij 1998, 1999, 2000 en 2001, (http://lv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=122).
  4. Het secretariaat van de Technische Commissie wordt belast met de coördinatie van de gegevensverzameling en, met goedkeuring van de Technische Commissie, met de opstelling van een jaaroverzicht voor de Administratieve Commissie.
  5. Het beheersorgaan van een luchthaven stelt de luchthavengebruikers, via het comité van luchthavengebruikers, voorzover dit bestaat, of enige andere passende instantie, alsmede het handhavingsorgaan of de handhavingsorganen, zoals bedoeld in artikel 14, een door een accountant gecontroleerd jaaroverzicht ter beschikking van de ontvangen heffingen en uitgaven in verband met de bijstand aan gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit.
  6. Aan de hand van het in artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1553/89 bedoelde jaaroverzicht betreffende de grondslag van de btw-middelen wordt iedere lidstaat gedebiteerd voor het bedrag dat uit de in dit overzicht opgenomen gegevens voortvloeit bij toepassing van het voor het voorafgaande begrotingsjaar bepaalde uniforme percentage, en gecrediteerd voor de twaalf boekingen die in de loop van dat begrotingsjaar zijn verricht.