Betekenis van:
jury

jury (de ~ | meervoud jury's)
Zelfstandig naamwoord
 • beoordelaars bij wedstrijden
"in een jury [zitten/zitting hebben]"

Hyperoniemen

jury (de ~ | meervoud jury's)
Zelfstandig naamwoord
 • rechtscollege
"in de jury [zitten/zitting hebben]"

Hyperoniemen

jury
Zelfstandig naamwoord
 • een groep mensen die oordeelkundig geacht wordt en gevraagd een oordeel ergens over uit te spreken

Voorbeeldzinnen

 1. Jury
 2. Vergaderingen van de jury [1]
 3. geen lid van de jury is,
 4. De jury is autonoom in haar adviezen.
 5. De jury bestaat uit een oneven aantal deskundigen.
 6. De jury wordt door de bevoegde ordonnateur benoemd.
 7. De jury wordt door de bevoegde ordonnateur benoemd.
 8. De leden van de jury moeten een onpartijdigheidsverklaring ondertekenen.”,
 9. De betrokken lidstaat zal daarna de jury benoemen.
 10. de selectieprocedures, zoals de samenstelling en het reglement van orde van de jury;
 11. De leden van de jury verrichten hun werkzaamheden op een onafhankelijke en anonieme manier.
 12. Bij de voordracht wordt rekening gehouden met de aanbevelingen van de jury.
 13. De anonimiteit van de gegadigden wordt gehandhaafd totdat de jury haar advies heeft uitgebracht.
 14. De jury legt het verslag over aan de betrokken lidstaat en aan de Commissie.
 15. de indelingsresultaten van de leden van de jury en die van de geautomatiseerde indelingstechnieken verzamelt,