Betekenis van:
kanaliseren

kanaliseren
Werkwoord
  • van kanalen voorzien
"Deze kronkelige rivier is gekanaliseerd."

Voorbeeldzinnen

  1. Indien nodig kunnen de lidstaten bilaterale overeenkomsten sluiten om het verkeer te kanaliseren of af te remmen.
  2. De nationale financieringsinstanties financieren de nationale deelnemers wier projecten op gecentraliseerde wijze geselecteerd zijn en kanaliseren ook de communautaire financiële bijdrage van de specifieke uitvoeringsstructuur.
  3. De berekening van individuele dumpingmarges kan immers ontduiking van de antidumpingmaatregelen aanmoedigen zodat zij hun effect verliezen, aangezien gelieerde producenten/exporteurs hun uitvoer naar de EU kunnen kanaliseren via het bedrijf waarvoor de laagste individuele dumpingmarge is vastgesteld.
  4. De berekening van individuele antidumpingrechten kan immers ontduiking van de antidumpingmaatregelen aanmoedigen en ze ondoeltreffend maken, omdat verbonden producenten/exporteurs daardoor hun uitvoer naar de Gemeenschap kunnen kanaliseren via de onderneming met de laagste dumpingmarge.
  5. Sancties voor lozingen van verontreinigende stoffen vanaf schepen staan los van de civiele aansprakelijkheid van de betrokken partijen; zij zijn dus niet onderworpen aan enige regelgeving met betrekking tot het beperken of kanaliseren van civiele aansprakelijkheid, noch beperken zij de efficiënte schadevergoeding aan slachtoffers van milieu-incidenten.
  6. Omdat het oorspronkelijke idee erin bestond ook CANTAT-3-capaciteit via E-Farice ehf. te kanaliseren, was er bezwaren in verband met het feit dat de mededinging op het gebied van connectiviteit met IJsland geëlimineerd zou worden, omdat er slechts één leverancier op de markt zou overblijven.
  7. Het bij Beschikking 2004/292/EG van de Commissie van 30 maart 2004 betreffende de toepassing van het Traces-systeem [10] ingevoerde geïntegreerde veterinaire computersysteem Traces (Trade Control and Expert System) kan een belangrijke rol spelen bij het kanaliseren van paardachtigen uit Roemenië naar slachthuizen in andere lidstaten.