Betekenis van:
kloon

kloon (de ~ | meervoud klonen)
Zelfstandig naamwoord
 • identiek organisme
"een kloon van iemand zijn"

Hyperoniemen

kloon
Zelfstandig naamwoord
 • een levend wezen dat een exacte genetische kopie is van een ander wezen
"Het schaap Dolly is één van de bekendste klonen."
kloon
Zelfstandig naamwoord
 • een imitatie van een model

Werkwoord


Voorbeeldzinnen

 1. wetenschappelijke naam, kloon (indien bekend) en herkomst.
 2. Ras en, in voorkomend geval, kloon.
 3. kloon”: een vegetatieve genetisch uniforme afstamming van één enkele plant;
 4. Kloon: een organisme of cel, door ongeslachtelijke voortplanting ontstaan uit één individu. Individuen uit één kloon zijn derhalve genetisch identiek.
 5. Het gewas is rasecht en raszuiver en, zo nodig, ook wat de kloon betreft.
 6. De EoCx is afhankelijk van de specifieke groeisnelheid van de bij elke test gebruikte eendenkroossoort en van de maximale specifieke groeisnelheid die van soort tot soort en zelfs van kloon tot kloon kan verschillen.
 7. De herkomst van het plantenmateriaal en de voor de test gebruikte soort en kloon (indien bekend) moeten altijd worden gerapporteerd.
 8. wordt het teeltmateriaal gescheiden gehouden in partijen die naar behoren worden aangeduid volgens ras en, in voorkomend geval, volgens kloon en volgens aantal planten;
 9. Het teeltmateriaal is rasecht en raszuiver en zo nodig zuiver wat de kloon betreft; bij het in de handel brengen van het standaardteeltmateriaal is een tolerantie van 1 % toegestaan.
 10. Beschikking tot machtiging om ook op basis van de uitkomsten van tests van zaaizaad en zaailingen te beoordelen of voor zaaizaad van één kloon afkomstige apomictische rassen van Poa pratensis aan de raszuiverheidsnormen is voldaan:
 11. Hoewel er bij Lemna sprake kan zijn van genetische variabiliteit bij de respons op toxische stoffen, zijn er momenteel onvoldoende gegevens over deze bron van variabiliteit om het gebruik van een specifieke kloon voor deze testmethode aan te kunnen bevelen.
 12. De teeltomstandigheden en de ontwikkeling van het gewas maken een voldoende controle van de echtheid en zuiverheid van het gewas ten aanzien van het ras en, zo nodig, de kloon alsook de gezondheidstoestand ervan mogelijk.
 13. Die bijlage moet een verwijzing bevatten naar het ras en, in voorkomend geval, de kloon voor elke categorie en elk type teeltmateriaal wat de echtheid en zuiverheid betreft, de methodologie voor de inspectie van het teeltmateriaal en de sortering van de typen teeltmateriaal.
 14. In deze rubriek wordt de opsporing behandeld van genetisch gemodificeerde zaden of ander plantaardig teeltmateriaal in partijen zaad of ander plantaardig teeltmateriaal van niet genetisch gemodificeerde rassen of klonen, alsook de opsporing van genetisch gemodificeerde zaden of ander plantaardig teeltmateriaal met een andere genetische modificatie dan die welke voor een partij zaad of ander plantaardig teeltmateriaal van een genetisch gemodificeerd ras of kloon is aangegeven.
 15. de voorwaarden waaraan prebasismateriaal, basismateriaal en gecertificeerd materiaal moeten voldoen inzake kwaliteit (inclusief, voor prebasis- en basismateriaal, methoden voor de instandhouding van de identiteit van het ras en, indien van toepassing, van de kloon, met inbegrip van de relevante pomologische kenmerken), fytosanitaire toestand, de toegepaste onderzoeksmethoden en -procedures, het (de) toegepaste vermeerderingssyste(e)m(en) en, behalve in het geval van onderstammen waarvan het materiaal niet tot een ras behoort, het rasaspect;