Betekenis van:
kwetsbaar

kwetsbaar
Bijvoeglijk naamwoord
 • teer; kwetsbaar; delicaat
"zich kwetsbaar opstellen"
"een kwetsbare positie"

Synoniemen

kwetsbaar
Bijvoeglijk naamwoord
 • weinig beschermd tegen beschadiging
"Kinderen zijn kwetsbare wezentjes."
kwetsbaar
Bijvoeglijk naamwoord
 • na een spel gewonnen te hebben onderworpen aan een andere puntentelling die verlies zwaarder bestraft en winst sterker beloont

Voorbeeldzinnen

 1. Het evenwicht van de natuur is heel kwetsbaar.
 2. Kwetsbaar
 3. Zeer kwetsbaar
 4. Biologisch kwetsbaar gebied
 5. Een van technologie afhankelijke proefdierinrichting is kwetsbaar.
 6. De scheepvaartsector is kwetsbaar voor terreurdaden.
 7. De winstgevendheid blijft derhalve kwetsbaar voor productiedalingen.
 8. Als organismen in ontwikkeling zijn kinderen bijzonder kwetsbaar voor reproductietoxicologische stoffen.
 9. Ook lieten stresstests zien dat het banksysteem minder kwetsbaar is voor crises.
 10. is minder kwetsbaar voor schommelingen in reclame-inkomsten dan zijn concurrenten, aangezien het de prijzen bepaalt.
 11. Zoals hierboven uiteengezet blijft de situatie van de bedrijfstak van de Gemeenschap zwak en kwetsbaar.
 12. Deze aspecten kunnen vooral relevant zijn indien de consument kwetsbaar is, zoals in het geval van kinderen.
 13. Globaal genomen blijft de bedrijfstak van de Gemeenschap derhalve kwetsbaar voor de voortzetting van schadelijke dumping indien de maatregelen vervallen.
 14. BE heeft haar „trading”-strategie herzien, in een poging minder kwetsbaar te worden voor productie- en prijsrisico's.
 15. Roll-on roll-off-schepen zijn bijzonder kwetsbaar voor veiligheidsincidenten, met name indien zij zowel passagiers als vracht vervoeren.