Betekenis van:
ledikant

ledikant (het ~ | meervoud ledikanten)
Zelfstandig naamwoord
  • bed

Hyperoniemen

ledikant
Zelfstandig naamwoord
  • een bed

Voorbeeldzinnen

  1. Ook moet worden gewaarschuwd tegen mogelijke situaties waarin brand kan ontstaan (zoals roken in de nabijheid van het ledikant).
  2. Volgens de Europese letseldatabank (IDB) kregen in de Europese Unie tussen 2005 en 2007 17000 kinderen van 0 tot 4 jaar een ongeval in hun ledikant [3].
  3. In de waarschuwingen en de gebruiksaanwijzing voor de verzorgers moet de dikte van de matras worden aangegeven om te voorkomen dat het kind uit het ledikant kan vallen, alsmede de juiste afmetingen (lengte en breedte), zodat de matras in het ledikant past en beknelling wordt voorkomen.
  4. Hangwiegen moeten zodanig worden ontworpen dat het kind zich in het bed niet tegen het ledikant of ander meubilair in de kamer kan stoten als het een zijwaartse beweging maakt.
  5. het kind kan zich verwonden als te hard met het product wordt geschommeld (het kind kan zich bijvoorbeeld stoten aan het ledikant of de wieg kan tegen ander meubilair stoten);
  6. De artikelen moeten, voor zover mogelijk, zodanig worden ontworpen en vervaardigd dat beknelling van ledematen, voeten en handen in ruimten tussen de matras en de zijkanten van het ledikant wordt voorkomen.
  7. Om te voorkomen dat een kind stikt doordat het met het hoofd of de romp bekneld raakt tussen de matras en de zijkanten van het kinderledikant, moet de ruimte tussen de matras en de zijkanten van het ledikant beperkt zijn, rekening houdend met de meest belaste positie van de matras op de ledikantbodem.
  8. Om te voorkomen dat de romp, het hoofd en de nek in de bedbodem bekneld raken, moet een matras voor een kinderledikant de bedbodem volledig bedekken en bestand zijn tegen de druk die het kind uitoefent als het op de matras staat of door het ledikant loopt.